Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Nutrition

Sväljsvårigheter är vanligt förekommande hos patienter med stroke och medför risk för aspiration, som kan utvecklas till en pneumoni. En noggran bedömning av sväljningen ska därför göras innan föda och dryck ges första gången. Vid frågor om sväljningens effektivitet eller säkerhet kontaktas logoped.

I samband med sväljningssvårigheter och andra ätsvårigheter, såsom dålig sittställning, svårigheter att föra maten till munnen, problem med munhåla eller med tänder, dåligt anpassad måltidsmiljö är risken för undernäring stor. För att förebygga undernäring ska alltid en riskbedömning göras. Viktigt med en tidig riskbedömning.

Vid behov kontaktas dietist. En tidig munhälsobedömning för att utforma ett individuellt munvårdsprogram är också av yttersta vikt, då munhälsan påverkar vårt välbefinnande i stort och kan vara en orsak till pneumoni.

Dietist

Dietistens specifika kompetens i vården av strokepatienter kommer till användning vid dysfagi och vid risk för malnutrition.

Bedömning av patientens energi- och näringsbehov samt råd kring konsistensanpassning hör till dietistens arbetsområde, som innebär att motverka malnutrition och undvika aspiration.

Dietisten används som konsult då patient med högriskfaktor insjuknat i stroke och då är i behov av hjälp med rådgivning och vägledning. Uppföljning av nutritionsstatus och individuellt anpassade råd till patienter och anhöriga är en annan del av dennes arbetsområde. 

Mer information

Detta är en fördjupning till Stroke/TIA

Uppdaterad: 2019-01-09
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv