Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Sjukgymnastiska riktlinjer vid knäledsartros

Innehåll på sidan:

Diagnostik och utredning

I den sjukgymnastiska utredningen ska andra diagnoser uteslutas genom ett knästatus exempelvis enligt länk nedan.
Knästatus, ortopedi, Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län (nytt fönster)

Fakta Icke traumatiska knäbesvär

Behandling

Syftet med de sjukgymnastiska behandlingsåtgärderna är att patienten får kunskap om artros, lindra smärta och optimera funktionen, gärna genom att delta i knäskola där det finns möjlighet.

Träning rekommenderas som en förstahandsåtgärd vid lätta till måttliga besvär. Träning bör individualiseras med tanke på patientens ålder, hälsotillstånd och mål. Övningar med syfte att förbättra styrka, rörlighet, kondition och proprioception rekommenderas.

Träningsråd

Kompressionskraften i closed kinetic chain ökar med graden av flexion. Mellan 0°-50° är krafterna små och kan rekommenderas då man vill träna med liten knäbelastning. Svaghet i höftabduktorer och quadriceps ger ett förändrat belastningsmönster och ökad kompression i ledens ytterkanter där leden är som mest sårbar.

Lämpliga konditionsträning är gång/stavgång, cykling, wet vest, vattengymnastik, simning (gärna crawlbentag). Rekommendation är 30 min/dag, vilket kan delas upp i 10 min gånger.

OBS! Patient med röntgenverifierad artros, som samtidigt har varus- eller valgusställda knän, bör styrketräning ske med försiktighet. Detta då muskelkontraktion utan samtidig korrigering av belastningsmönstret ytterligare ökar kompressionen av utsatt ledbrosk. Om leden är svullen, irriterad och värmeökad ska man inte träna styrketräning utan inrikta sig på cirkulationsträning.
Idrott med kroppskontakt eller snabba vändningar är indirekt förenat med en ökad risk.

Träningsprogram vid knäartros 1, (pdf, nytt fönster)
Träningsprogram vid knäartros 2, (pdf, nytt fönster)

Information

Smärtlindring

Komplement i artrosbehandlingen kan vara TENS, akupunktur, värme/kyla, ortos och eventuellt gånghjälpmedel.

Uppföljning

I nuläget inga fastställda rutiner.

Kvalitetsindikatorer

I nuläget inga fastställda rutiner.

Mer information

Detta är en fördjupning till Icke traumatiska knäbesvär

Uppdaterad: 2019-12-04
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv