Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Bilkörningsbedömning

Kan man köra bil efter en Stroke?

Fråga om bilkörning skall tas upp med patienten och anhöriga redan på akutavdelningen såväl av läkaren som av rehabiliteringspersonal. En skriftlig överenskommelse görs om att patienten ska avstå från bilkörning minst 3 månader efter insjuknandet och tills klartecken givits av läkare. Detta dokumenteras i journal och patientens utskrivningsmeddelande.

Efter utskrivningen från sjukhuset får patienten tid att återhämta sig från den onormala tröttheten och koncentrationssvårigheter som följer en hjärnskada. Till återbesöket ska patienten avstå från all bilkörning.

Vid återbesöket kan följande scenarier föreligga:

  1. Körkortsinnehav är uppenbart olämpligt t.ex. p.g.a. allvarlig nedsättning i rörelseorganens funktion eller allvarlig kognitiv störning. Om det är helt klart att patienten inte kommer att köra bil kan man avstå från anmälan. Vid misstanke om olämplighet- eller tveksamhet till körkortsinnehav, bör en kognitiv bedömning utföras av en arbetsterapeut.

    Arbetsterapiprogram - bedömning av körförmåga, Region Jönköpings län

  2. Körkortsinnehav är tveksamt men patienten tror själv på bilkörning. Skiljaktigheter råder mellan läkare och patient. I dessa fall skrivs ett brev med uppgift om svårigheter att bedöma körkortsinnehav till körkortsenheten vid Transportstyrelsen i det län där patienten är folkbokförd. Körkortsenheten kan då föreslå ett tillrättalagt körprov och till dess avråda patienten från bilkörning. Vid misstanke om olämplighet- eller tveksamhet till körkortsinnehav, bör en kognitiv bedömning utföras av en arbetsterapeut.

    Arbetsterapiprogram - bedömning av körförmåga, Region Jönköpings län

  3. Körkortsinnehavet är inte olämpligt. Vid misstanke om synfältsdefekt ska patienten undersökas av ögonläkare som utfärdar erfoderliga intyg. Vid Epilepsi skall kontakt tas med läkare vid neurologmottagningen.

Kan man fortsätta köra bil efter TIA?

Vid kortvarig TIA finns i normalfallet inga hinder för bilkörning. Patienten rekommenderas dock att avstå från bilkörning till dess att utredning är slutförd, minst 2 veckors bilkörningsförbud.

Vid TIA med mer långdragna symtom kan en hjärninfarkt ha hunnit uppstå. I dessa fall handläggs patienten som vid stroke och skall avstå bilkörning fram till återbesöket.

Om tveksamhet föreligger kan många gånger femsaksprov, kub och klocktest vara vägledande. Om dessa tester utfaller patologiskt bör mera riktad kognitiv körkortsbedömning utföras på specialistenhet. 

Mer information

Detta är en fördjupning till Stroke/TIA

Uppdaterad: 2019-06-05
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv