Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Tinnitusteam

Länets tinnitusteam består av öronläkare, sjuksköterska, audionom, kurator, sjukgymnast, hörselpedagog, bettfysiolog och psykolog samt specialpedagog. De olika professionerna kommer från olika verksamheter inom Region Jönköpings län och arbetet med tinnitus är endast en del av den ordinarie verksamhet som bedrivs inom respektive enhet.

Teamet träffas ca två gånger/år. Vid dessa tillfällen delger teamets medlemmar varandra ny kunskap och därigenom sker en kompetensutveckling. Möjlighet finns även att diskutera komplicerade ärenden där flera professioner är involverade.

Tinnitusteamet samarbetar också kring de informationsträffar som anordnas av hörselhabiliteringen fyra gånger/år, för personer med svårare tinnitus.

De flesta patienter med tinnitus ska behandlas i primärvården.

Remisser angående personer med svårare tinnitus ska ställas till berörda professioner inom respektive verksamhet, såsom öronmottagning, audionommottagning och hörselhabilitering.

Vad beträffar odontologiska institutionen kan de vara behjälpliga med bedömningar av käksystemets funktion om misstanke finns om samband mellan tinnitus och störd käkfunktion. Remisser förmedlas även i dessa fall genom någon av teamets medlemmar.

Mer information

Detta är en fördjupning till Tinnitus

Uppdaterad: 2018-05-21
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv