Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Ländryggsmärta, smärttyper

Nociceptiv smärta

Ursprungen från muskulatur, disk, facettleder, ligamentum longitudinale. Kan även orsakas av tumör eller infektion.

Den nociceptiva smärtan kan projiceras ut i ett ben och kan då felbedömas som neurogent utlöst. I status då avsaknad av dysestesier, inget reflexbortfall, normal SLR. Nociceptiv smärta från facettleder kan projiceras mot SI-led eller höft.

Neurogen smärta

Kommer från kompression av cauda eller nervrot p g a diskbråck, spinal stenos, tumör, infektion eller spondylistes hos ung patient. Vid neurogen smärta är även nervrotens övriga modaliteter påverkade. Det leder till dermatomanknuten dysestesi, nivårelaterade motoriska bortfall. Smärtan förvärras vid SLR och utbreder sig längs rätt dermatom.

Central neurogen kompression kan hos yngre patienter orsakas av diskbråck och ge cauda equina syndrom: Smärtutstrålning längs baksidan av båda låren, perianal dysestesi, sänkt analsfinctertonus med ev avföringsläckage, blåspåverkan med miktionssvårigheter.

Hos äldre patienter orsakas central kompression (spinal stenos) oftast av degenerativa förändringar som hypertrofi av facettleder och lig. Flavum. Kliniken är svårare att tolka, men anamnesen innehåller oftast en smärtkomponent mot höfter /utsidan av låren, som utlöses vid gång (men ej av cykling) och lindras av flektion i ryggen. Vid uttalad stenos noteras koordinationsstörning och kraftlöshet.

Mer information

Detta är en fördjupning till Ländryggsmärta

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv