Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Klamydia

Diagnostik och utredning

Symtom

Ofta mycket diskreta/symtomfrihet. Det vanligaste symtomen hos både kvinnor och män är sveda vid miktion.

Utöver det kan kvinnor få

  • mensblödningar och flytningar.
  • nedre buksmärta och feber (cervicit, salpingit)
  • smärta under samlag

Män kan få

  • flytningar från urinröret
  • svullnad och värk i pungen (prostatit, epididymit)
  • balanit

Övriga symtom

  • Konjunktivit (framförallt ensidigt)
  • Reaktiva artriter
  • Proktitsymtom

Provtagning

Prov tas tidigast 7–10 dagar efter smittotillfället om patienten är symtomfri. PCR-analys (kombinerat med gonorrétest).
Hos kvinnor tas vaginal- eller cervixprov; urinprov endast vid uretritsymtom. Hos män tas urinprov, varvid det är viktigt att första urinportionen analyseras. Om patienten har haft oral- eller analsex kompletteras med PCR-prov från svalg respektive rektum.

Behandling

Ge skriftlig och muntlig information kring riktlinjer med smittskyddets informationsblad.

För patienter med okomplicerad klamydiainfektion rekommenderas följande antibiotikabehandling:

Doxycyklin peroralt 100 mg  2 x 1 första dagen följt av 1 x 1 i 8 dagar.

Vid stark UV-exposition kan lymecyklin 300 mg x 2 i 10 dagar ges. Azitromycin i dos 500 mg första dagen och 250 mg i ytterligare 4 dagar har likvärdig effekt som tetracyklinpreparat mot urogenital klamydia men sämre effekt vid rektal klamydia. Azitromycin (och i synnerhet givet som 1 g i engångsdos) bör undvikas p.g.a. risk för antibiotikaresistensutveckling mot den vanligt förekommande Mycoplasma genitalium-infektionen.

För gravida kvinnor med klamydia rekommenderas följande antibiotikabehandling:

Förstahandsvalet är doxycyklin enligt ovan t.o.m. graviditetsvecka 12. Efter graviditetsvecka 12 kan Azitromycin ges enligt ovan. Alternativt kan amoxicillin övervägas oavsett graviditetsvecka, 500 mg x 3 peroralt i en vecka. Vid graviditet bör alltid behandlingskontroll göras.

För patienter med konjunktivit rekommenderas följande antibiotikabehandling:

Doxycyklin 100 mg x 2 peroralt i 7 dagar.

För patienter med salpingit eller epididymit rekommenderas följande antibiotikabehandling i öppenvård:

Doxycyklin 100 mg x 2 peroralt i 10 dagar. Vid salpingit ges även metronidazol 400 mg x 2 peroralt i 10 dagar.

Vid rektal klamydia hos män som har sex med män finns risk för lymfogranuloma venereum-infektion som kräver mer kraftfull behandling än vanlig klamydia. Kontakta därför alltid STI-mottagning vid konstaterad rektal klamydia hos män som har sex med män.

Behandling av partner

Fast partner behandlas alltid, dock först efter provtagning.

Kontroll efter behandling

I normalfallet krävs ingen behandlingskontroll, förutom vid graviditet. Vid kvarstående symtom rekommenderas mikroskopi och utvidgad provtagning. Orsak till reinfektion kan vara nytt smittotillfälle, behandlingssvikt eller annan infektion. Eventuellt nyt klamydiaprov kan tas tidigast 4 veckor efter avslutad behandling. Amoxicillin-behandling bör alltid följas upp då evidensen för denna behandling inte är lika stark som för övriga.         

Smittspårning

Den behandlande läkaren är ansvarig för att anmälan och smittspårning av anmälningspliktig STI kommer till stånd. Detta medför skyldighet att förvissa sig om att även partners blir undersökta. Det är dock viktigt att inte ge partner behandling utan föregående provtagning!

Anmälan enligt SmL görs via sminet.se (nytt fönster) (undantaget är syfilis som, beroende av sjukdomsduration, lämpligen görs via mottagande STI-mottagning - anges på remissen!). Remiss för smittspårning skickas till närmaste Hud-STI-mottagning, medan behandling och SmL-anmälan ska ske av provtagande läkare eller därtill delegerad personal på den klinik där provet tagits. 

Uppdaterad: 2021-03-04
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv