Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Mer om Astma

Astma är en inflammatorisk sjukdom i bronkerna beroende på hyperreaktivitet, med slembildning och reversibel luftvägsobstruktion. Typiskt för astma är att symtomen kommer oregelbundet. Ordet astma kommer från grekiskans ”asthma” som betyder andtäppa, försvårad andning.

 

Genomskärning av luftrör

I Sverige har 8 av 100 personer någon form av astma. Hos vuxna utgör den allergiska astman cirka 40 procent av all astma. Astma kan debutera när som helst i livet, oftast med okarakteristiska symptom som andfåddhet, hostattacker dagtid, eller natthosta, och hos äldre misstolkad som hjärtinkompensation. Ibland är debuten typisk med "pip" i bröstet, täppthetskänsla och andningssvårigheter, mest vid utandning. Besvären uppträder vid vissa situationer, så som ansträngning, kyla, infektioner eller exposition för allergener, till exempel pälsdjur. Ansträngningsastma beror troligen på den uttorkning av slemhinnan i luftvägarna som uppkommer med ökade andningsvolymer vid fysisk ansträngning som utlöser astmabesvären.

Yrkesastma orsakas av faktorer på arbetsplatsen. Det kan vara allergen från boskap eller försöksdjur eller retande kemikalier till exempel i industri eller frisörsalonger. Det uppskattas att cirka 15 procent av all astma är yrkesrelaterad. Vid misstanke om yrkesrelaterad astma remitteras patienten till allergimottagningen.

Mer information

Detta är en fördjupning till Astma hos vuxna

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv