Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Uppdrag för fastställande att döden inträtt

Läkare kan uppdra till sjuksköterska att undersöka och registrera tecken på att döden inträtt om följande krav är uppfyllda:

 • Patienten ska vara registrerad i palliativ vård. Detta ska vara dokumenterat i den medicinska journalen och i omvårdnadsjournalen.
 • När den patientansvarige distriktsläkaren har bedömt att en patient gått in i ett terminalt skede, ska detta antecknas i den medicinska journalen och i omvårdnadsjournalen. Där ska också framgå att tjänstgörande sjuksköterska uppdragits att undersöka och registrera tecken på att döden inträtt.
 • Uppdraget att undersöka och registrera tecken på att döden inträtt kan ges till sjuksköterska med god kännedom om patienten. Sjuksköterskan ska vara villig att åta sig uppdraget.
 • Tidpunkt och plats för dödens inträde ska noteras i omvårdnadsjournalen.
 • Vid undersökning och registrering av tecken på att döden inträtt, gäller att patienten uppvisar följande kriterier:
  • Avstannad hjärtverksamhet
  • Avstannad respiration
  • Ljusstela dilaterade pupiller
  • Avsaknad av artärpulsation i stora halspulsådern

Ansvarig distriktsläkaren ska underrättas om omständigheterna kring inträffat dödsfall så snart det är möjligt påföljande vardag. Denne läkare utfärdar sedan dödsbevis och dödsorsaksintyg.

Uppdaterad: 2017-08-30
Ulrika Ribbholm, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion