Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Mycoplasma genitalium

Diagnostik och utredning

Symtom

Som vid klamydia.

Provtagning

Prov för mycoplasma genitalium tas

  • vid negativt klamydia- och gonorréprov med kvarvarande symtom, alternativt kvarvarande symtom efter klamydiabehandling
  • vid konstaterad mykoplasmainfektion hos en fast partner
  •  efter anamnes vid utredning av balanit, epididymit, endometrit, salpingit, infertilitet, prostatit och möjligen ensidig konjunktivit och artrit.

Hos män tas urinprov (1:a portionen) i vanligt odlingsrör. Hos kvinnor tas utifrån symtombild antingen urinprov (1:a portionen) i vanligt odlingsrör eller prov från cervix eller vagina med steril bomullspinne som placeras i vanligt odlingsrör med 2 ml NaCl.

Behandling

Asymtomatisk infektion kräver inte nödvändigtvis behandling, då spontanläkning förekommer och det finns stor risk för resistensutveckling vid onödig antibiotikaterapi. Resistens mot makrolider (azitromycin) ökas och numera skickas därför alla positiva prover för makrolidresistensbestämning. Invänta om möjligt svar innan behandling ges. Kontakta gärna STI-mottagningen vid svårbehandlade infektioner med Mykoplasma genitalium.  

1. Azitromycin 500 mg x 1 dag 1, därefter 250 mg x 1 i 4 dagar
2. Vid makroilidresistens: T Moxifloxacn 400 mg, 1 x 1 i 7 dagar (OBS biverkningar)

Gravida kvinnor bör om möjligt undvika behandling med azitromycin under första trimestern men detta kan ges under andra och tredje trimestern.Kontroll efter behandling

Fast partner till symtombärare provtas och behandlas vid positivt prov. 

Kontroll efter behandling

Kontrollprov utförs endas vid kvarstående besvär, tidigast 4 veckor efter påbörjad behandling. Vid behandlingssvikt bör reinfektion uteslutas och patienten därefter remitteras till STI-mottagning. Då Mykoplasma genitalium inte lyder under smittskyddslagen finns ingen skyldighet till smittspårning. 

Mer information

Detta är en fördjupning till STI

Uppdaterad: 2021-03-04
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv