Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Syfilis

Diagnostik och utredning

Symtom

Smärtsamma sår på könsorganet, i eller vid munnen eller runt ändtarmsöppningen. Om inte infektionen upptäcks kan den manifestera sig som utslag, feber, trötthet, huvudvärk samt svullna lymfkörtlar i ljumskarna.

Provtagning

Vid sår tas PCR från sårkant.  Blodprovet kan vara negativt i ett tidigt skede av primär syfilis. Blodprov för syfilisantikroppar (=RPR/TPPA).

Handläggning

Frikostighet med remiss till STI-mottagningen vid alla oklara sår. Ingen systembehandling ska ges av inremitterande eftersom det kan fördröja det serologiska svaret. Serologisk tolkning kräver särskild vana.

Mer information

Detta är en fördjupning till STI

Uppdaterad: 2021-03-04
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv