Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Hypertoni och stroke

Prevention

Varje år får omkring 30 000 personer i Sverige stroke. Bland dem som överlever kommer nästan hälften att drabbas en andra gång. Risken för att de ska dö den andra gången är dubbelt så stor om de har högt blodtryck jämfört med om blodtrycket är normalt.

Hos patienter som haft stroke/TIA minskar hypertonibehandling risken för recidiv påtagligt, och sänker även den associerade risken för hjärtsjukdom. Detta gäller även för patienter med högt normalt blodtryck, och blodtrycksmålet bör vara <130/80.

Behandling

Data från studier säger att det är blodtryckssänkningen per se som är viktigast, även om den mesta erfarenheten kommer från diuretika-, ACE-hämmar- och ARB-studier.

Blodtryckssänkande behandling, som sekundärprofylax, är ännu endast studerat hos s.k. stabila patienter (behandlingsstart minst 2 veckor efter aktuell stroke). Värdet av tidigt (akut/halvakut) insatt behandling kommer att studeras.

I observationsstudier har man sett att kognitiv nedgång och demens korrelerar till förhöjda blodtrycksvärden. Viss evidens finns att bägge tillstånden kan påverkas gynnsamt genom blodtrycksbehandling.

Mer information

Detta är en fördjupning till Hypertoni

Uppdaterad: 2018-05-22
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv