Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Akut glaukom

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Patienten ska skickas till ögonmottagningen Ryhov, Eksjö eller Värnamo akut. 

Diagnostik och utredning

Symtom

Akut glaukom orsakas av en akut tryckstegring i ögat på grund av trång kammarvinkel. Symtomen är snabbt uppkommen svår värk i och kring ena ögat. Synnedsättning och inte sällan upplevelse av halofenomen (ring) kring lampor. Illamående och kräkning är vanligt.

Undersökningsfynd

Rött öga. Ofta disig hornhinna. Pupillen ofta större än andra pupillen och ljusstel. Högt ögontryck.
Bild akut glaukom (nytt fönster) Bilden visar ett öga som är generellt rött (stasinjicerat) och som har en disig hornhinna.

Utredning

Om möjligt mäta trycket.

Behandling

Remiss akut till ögonklinik, kontakta ögonkliniken omedelbart.

Fastställt: 2009-06-02

Reviderad: 2019-06-25

Giltigt till och med: 2021-06-25

Fastställt av: Medicinsk programgrupp ögon och primärvård

Ansvarig grupp: Ögon

Granskat av grupp: Ögon

Kontaktperson för innehåll:

Martin Malmerfors, Distriktsläkare, Bra Liv Rydaholm vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Kent Carlsson, Överläkare, Vårdval spec vård ögon, Privata vårdgivare

Uppdaterad: 2020-08-26
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv