Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Akut infektiös konjunktivit

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Sköts inom primärvården.

Diagnostik och utredning

Beror som regel på virus- eller bakterieinfektion.

Symtom

Börjar med ena ögat. Inom något dygn båda ögonen. Sekretion, sveda, gruskänsla och ögonrodnad.

Undersökningsfynd

Konjunktival kärlinjektion. Sekretionen är vid bakteriell infektion ofta purulent. Virusinfektion har som regel mer klart sekret.
Bild akut infektiös konjunktivit (nytt fönster)
Bilden visar ögonrodnad som är mest uttalad i den perifera delen av ögonbulben (konjunktival kärlinjektion) och på ögonlockets insida.

Utredning

Primärt behövs ingen utredning.

Prevention

Undvik att smitta andra genom noggrann handhygien och egen handduk.

Behandling

I lättare fall behövs ingen behandling. Vid purulent konjunktivit ges behandling med i första hand ögonsalva Fucithalmic 1 x 2 i sex dagar, i andra hand ögonsalva Kloramfenikol som doseras 5 gånger dagligen i 6 dagar alternativt ögondroppar Kloramfenikol som doseras 6-8 gånger dagligen i 6 dagar.

Om behandlingen inte medför förbättring talar det för virusorsakad konjunktivit. Dessa läker vanligtvis ut spontant inom några veckor. Besvären lindras av tårsubstitut, som kan köpas receptfritt. Avvakta tre veckor. Överväg därefter remiss till ögonmottagning om konjunktiviten då kvarstår.

Sjukskrivning

Sjukskrivning är inte nödvändigt.

Uppföljning

Uppföljning behövs normalt inte .

Fastställt: 2009-06-02

Reviderad: 2019-06-25

Giltigt till och med: 2021-06-25

Fastställt av: Medicinsk programgrupp ögon och primärvård

Ansvarig grupp: Ögon

Granskat av grupp: Ögon

Kontaktperson för innehåll:

Martin Malmerfors, Distriktsläkare, Bra Liv Rydaholm vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Kent Carlsson, Överläkare, Vårdval spec vård ögon, Privata vårdgivare

Uppdaterad: 2019-07-02
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv