Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Allergisk konjunktivit

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Hanteras normalt i primärvården. I svåra fall remiss till ögonläkare.

Diagnostik och utredning

Symtom

Engagerar båda ögonen. Kännetecknas av klåda, sveda och ökat tårflöde.

Undersökningsfynd

Konjunktival rodnad. Svullen bindehinna. Ögonlockens insidor knottriga.
Bild allergisk konjunktivit (nytt fönster)Bilden visar lätt konjunktival kärlinjektion och konjunktival svullnad (chemos). Ses framförallt i vänster öga.

Bild allergisk dermatit (nytt fönster)

Utredning

Vid säsongsbunden allergisk konjunktivit, t.ex pollenallergi, behövs ingen utredning.
Vid mer utdragna, kroniska allergiska besvär bör man ta ställning till allergiutredning.

Behandling

I lätta fall kan patienten receptfritt köpa Lecrolyn (40mg/ml 1x2) alternativt Livostin (1x2).
Vid mer uttalade fall ögondroppar Zaditen (receptfritt) eller Opatanol (receptbelagd) .
Är besvären långvariga bör patienten ha droppar utan konserveringsmedel.

Riktlinjer från Läkemedelskommitten angående receptfria läkemedel

Sjukskrivning

Sjukskrivning behövs inte.

Uppföljning

Uppföljning behövs normalt inte.

Fastställt: 2009-06-02

Reviderad: 2019-06-25

Giltigt till och med: 2021-06-25

Fastställt av: Medicinsk programgrupp ögon och primärvård

Ansvarig grupp: Ögon

Granskat av grupp: Ögon

Kontaktperson för innehåll:

Martin Malmerfors, Distriktsläkare, Bra Liv Rydaholm vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Kent Carlsson, Överläkare, Vårdval spec vård ögon, Privata vårdgivare

Uppdaterad: 2019-07-02
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv