Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Blefarit

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Hanteras normalt av allmänläkare. Hänvisning till ögonläkare i svåra fall.

Diagnostik och utredning

Blefarit är en inflammation i ögonlockskanterna som är relaterad till infektion, seborré eller rosacea.

Symtom

Svider, bränner och kliar i ögonlockskanterna. Ofta lite ljuskänslighet. Patienten har ofta haft detta under lång tid med varierande intensitet.

Undersökningsfynd

Ögonlockskanterna är ofta röda och bland ögonfransarna ses krustor. Efter långvarig blefarit kan man se vida kärl (telangiektasier) på ögonlockskanterna.
Bild Blefarit (nytt fönster)Här ses kronisk blefarit med rodnad strukturlös ögonlockskant. Det saknas en del cilier och man ser en del intorkat gulaktigt sekret.

Differentialdiagnos

Bild Herpex Simplex (nytt fönster)Grupp av blåsor med rodnad hud.

Utredning

Har patienten seborré eller rosacea? Dessa sjukdomar har ökad förekomst av blefarit.

Prevention

Egenvård, se rubrik Behandling.

Behandling

Det viktigaste är egenvård.

Värme: Lägg varm, fuktig handduk eller kompress på stängda ögonlock. Låt den ligga till den svalnat.

Massage: Massera ögonlockskanterna försiktig med en bomullspinne.

Rengöring: Använd bomullspinne eller kompress som fuktats med ljummet vatten. Torka utmed ögonlockskanterna. Man kan använda särskilda rengöringsvätskor som finns att köpa på apotek eller hos optiker.

Använd tårersättningsmedel om ögonen är torra. Det är bra med mjukgörande salva till natten som stryks på ögonlockskanterna.

 

Vid långvarig blefarit med uttalad purulent sekretion kan det vara aktuellt med antibiotikabehandling.

I svåra fall remiss till ögonläkare.

Sjukskrivning

Sjukskrivning behövs inte.

Uppföljning

Uppföljning behövs inte vid lätta fall av blefarit.

Fastställt: 2009-06-02

Reviderad: 2019-06-25

Giltigt till och med: 2021-06-25

Fastställt av: Medicinsk programgrupp ögon och primärvård

Ansvarig grupp: Ögon

Granskat av grupp: Ögon

Kontaktperson för innehåll:

Martin Malmerfors, Distriktsläkare, Bra Liv Rydaholm vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Kent Carlsson, Överläkare, Vårdval spec vård ögon, Privata vårdgivare

Uppdaterad: 2019-07-02
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv