Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Ektropion

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Enklare fall hanteras inom primärvården medan svårare fall bör hanteras av ögonklinik.

Diagnostik och utredning

Symtom

Vid ektropion ligger undre ögonlocket inte an mot ögonbulben utan ögonlockskanten är utåtvänd. I lindriga fall har patienten inte mycket besvär. Vid mer uttalat ektropion tillkommer tårflöde, ögat blir rött, känns irriterat och ofta tillkommer bakteriell konjunktivit.

Undersökningsfynd

Ögonlockskanten ligger utåtvänd. Ofta ökad konjunktival kärlinjektion nertill på ögonlockets insida och på bulben. 
Bild ektropion (nytt fönster)Undre ögonlocket är "utåtroterat". Ögonlockets insida är rodnad.

Behandling

I lättare fall kan tårsubstitut ordineras (köps receptfritt). Vid uttalat ektropion remiss till ögonläkare för operation.

Sjukskrivning

Normalt inte nödvändigt.

Fastställt: 2009-06-02

Reviderad: 2019-06-25

Giltigt till och med: 2021-06-25

Fastställt av: Medicinsk programgrupp ögon och primärvård

Ansvarig grupp: Ögon

Granskat av grupp: Ögon

Kontaktperson för innehåll:

Martin Malmerfors, Distriktsläkare, Bra Liv Rydaholm vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Kent Carlsson, Överläkare, Vårdval spec vård ögon, Privata vårdgivare

Uppdaterad: 2019-07-02
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv