Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Sköldkörtelcancer och resistens i tyroidea, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp

Förändringar i sköldkörteln är relativt vanliga, cirka 5 % av befolkningen har palpabla ojämnheter i tyroidea. Majoriteten av resistenser är benigna. Incidencen av tyroideacancer är cirka 4 – 5/100 000. Medelålder vid insjuknande är 54,8 år för män och 50,6 för kvinnor. Sjukdomen förekommer i alla åldrar, även hos barn. Prognosen för de allra flesta formerna är god, även vid återfall. Den relativa femårsöverlevnaden är 82 % för män och 89 % för kvinnor.

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Förstorad sköldkörtel som besvärar men som är jämna i konsistens och inte ändrat sig, och som inte är malignitetsmisstänkt, kan remitteras för värdering med vanlig remiss.

Kirurgkliniken på respektive sjukhus ansvarar för utredning och eventuell operation av resistenser i sköldkörteln.

Övriga suspekta resistenser på halsen; förstorade lymfkörtlar, spottkörtlar etc ska remitteras till Öron- näs- och halskliniken på respektive sjukhus.
Huvud- och halscancer, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp, SVF

Diagnostik och utredning

Anamnes

Duration, trycksymtom. Globuskänsla är sällan orsakat av struma. Om palpation av sköldkörteln är normal bör andra orsaker utredas.

Utredning

Palpationsfynd. Prover: TSH, T4, S-Calciumjon.

Distriktsläkaren bör undvika att remittera till radiolog för ultraljud av skölkörtel. Ultraljud kan ofta påvisa små cystor som måste värderas tillsammans med anamnes och palpation av erfaren kirurgläkare.

Misstanke om sköldkörtelcancer

Följande ska föranleda misstanke om sköldkörtelcancer:

  • nytillkommen eller växande fast knöl i sköldkörteln
  • knöl i sköldkörteln

- med förekomst av sköldkörtelcancer i släkten
- med anamnes på joniserande strålning mot halsen
- hos patienter <20 år eller >60 år, speciellt hos män
- med förstorade, malignitetsmisstänkta lymfkörtlar på halsen

  • oförklarlig heshet, stämbandspares utan annan förklaring eller röstförändring hos patient med struma

Vid misstanke om sköldkörtelcancer ska patienten remitteras till lokal kirurgklinik. Använd remissmallen ”Standardiserat vårdförlopp kirurgi” i Cosmic eller märk remissen med ”Standardiserat vårdförlopp”. SVF-förloppet startar dock först när patienten är bedömd av kirurgläkare.

Resistens i sköldkörteln utreds av kirurgspecialist, som kan använda ultraljud med eller utan finnålspunktion för diagnostik.

Vid klinisk misstanke om odifferentierad (anaplastisk) sköldkörtelcancer (snabbt tillväxande, fixerad, hård knöl, eventuellt med andningspåverkan) ska handläggningen ske akut.

Välgrundad misstanke om sköldkörtelcancer

Vid ultraljudsfynd och/eller cytologiskt fynd med misstanke om sköldkörtelcancer startar standardiserat vårdförlopp sköldkörtelcancer.

I de allra flesta fall ansvarar endokrinkirurg för den initiala utredningen, men i de fall ultraljud och/eller cytologi gjorts av icke endokrinkirurg ska patienten remitteras till endokrinkirurg.

Behandling

Behandling sker enligt Nationellt Vårdprogram.

Uppföljning

Efter operation behövs ofta livslång behandling med tyroxin. Ansvarig kirurgläkare skriver remiss till primärvården för uppföljningen.

Remissinnehåll: Diagnos, given behandling inkl behandlingstid och rekommendation om fortsatta kontroller.

Fastställt: 2017-03-03

Reviderad: 2019-08-21

Giltigt till och med: 2021-08-21

Fastställt av: Medicinsk programgrupp endokrinologi och hypertoni och primärvård

Ansvarig grupp: Endokrinologi

Granskat av grupp: Endokrinologi

Kontaktperson för innehåll:

Anders Tengblad, Distriktsläkare, Wetterhälsan, Privata vårdgivare

Författare:

Anders Tengblad, Distriktsläkare, Wetterhälsan, Privata vårdgivare

Uppdaterad: 2020-02-19
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv