Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Entropion

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Till ögonläkare.

Diagnostik och utredning

Symtom

Skav.

Undersökningsfynd

Undre ögonlocket roterar inåt så att ögonfransarna ligger an mot ögat. Risk för kornealsår och keratit. Ibland syns inget onormalt. Man kan provocera fram entropion genom att be patienten knipa ihop ögonlocken. I uttalade fall syns inte ögonfransarna som då ligger innanför ögonlocket.
Bild entropion (nytt fönster)Det undre ögonlocket är "inåtroterat" så att ögonfransarna ligger an mot bulben vilket ger konjunktival kärlinjektion.

Utredning

Synskärpa. Färga med fluorescein.

Behandling

Remiss till ögonmottagning. Under väntetiden kan ibland nedtejpning av ögonlocket hjälpa temporärt . Vidare lindrar tårsubstitut av geleartad typ, t.ex. Viscotears 1x4. Ett alternativ är ögonsalvan Oculentum simplex som då ges morgon och kväll. Behandlingen får pågå tills patienten kommer till ögonläkare. Om det finns sår på hornhinnan finns risk för bakteriell keratit. Ordineras då ögonsalva Kloramfenikol med doseringen 1 x 4 fram tills besöket på ögonmottagningen. Det är viktigt att remissen påtalar förekomst av hornhinnesår.

Sjukskrivning

Normalt inte nödvändigt.

Fastställt: 2009-06-02

Reviderad: 2019-06-25

Giltigt till och med: 2021-06-25

Fastställt av: Medicinsk programgrupp ögon och primärvård

Ansvarig grupp: Ögon

Granskat av grupp: Ögon

Kontaktperson för innehåll:

Martin Malmerfors, Distriktsläkare, Bra Liv Rydaholm vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Kent Carlsson, Överläkare, Vårdval spec vård ögon, Privata vårdgivare

Uppdaterad: 2019-07-02
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv