Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Episklerit

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Ögonläkare. Remiss till ögonläkare med normal postgång.

Diagnostik och utredning

Symtom

Episklerit är en ytlig inflammation i sklera. Symtomen är ensidig ömhet och värk som kan vara lätt till måttlig. Lokaliserad rodnad och ömhet i motsvarande område. 

Undersökningsfynd

Lokaliserad episkleral rodnad, ofta blåskimrande. Ibland svullnad i det rodnade området. 
Bild episklerit (nytt fönster)Nasalt på ögonbulben ses rodnad som utgörs av vidgade episklerala kärl (episkleral kärlinjektion). Blundar patienten och man då palperar över området anger patienten ömhet.

Utredning

Primärt behövs ingen utredning.

Fastställt: 2009-06-02

Reviderad: 2019-06-25

Giltigt till och med: 2021-06-25

Fastställt av: Medicinsk programgrupp ögon och primärvård

Ansvarig grupp: Ögon

Granskat av grupp: Ögon

Kontaktperson för innehåll:

Martin Malmerfors, Distriktsläkare, Bra Liv Rydaholm vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Kent Carlsson, Överläkare, Vårdval spec vård ögon, Privata vårdgivare

Uppdaterad: 2019-07-02
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv