Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Akuta ögonpatienter

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Övergripande målsättning är att alla patienter som inte behöver specialistnivåns resurser ska handläggas i primärvården såväl dagtid som under Närakutens öppettider. Därefter är akutmottagningarna på sjukhusen första instans. Här triageras patienten. Ta alltid telefonkontakt enligt Ögonvård dagtid/jourtid innan patienten remitteras akut. Var god se nedan.

Patienten kan själv söka ögonspecialist i följande fall (undantaget från remisskrav):

 • Akut synnedsättning på ett öga
 • Akut tillkomst av värk, rodnad och någon grad av synnedsättning på ett öga
 • Besvär som uppkommit i samband med ögonoperation
 • Försämring av tillstånd som redan utreds av ögonläkare
 • Makuladegeneration med nytillkommen synförsämring
 • Tillkomst av metamorfopsi (krokseende)
 • Recidiv eller försämring av känd ögonsjukdom som ska behandlas av ögonläkare
  Några exempel på sådana sjukdomar är irit/iridocyklit, marginalkeratit, herpeskeratit och episklerit.
 • Symtom som kan tyda på näthinnehål eller näthinneavlossning
  Några exempel på symtom är kortvariga ljusfenomen, skugga och nytillkomna grumlingar i synfältet.
 • Trauma.
  Exempel är frätskada och misstänkt perforation.

Kontakt med ögonvård – dagtid 08:00-16:30

Eksjö

 • Ögonmottagningen Höglandssjukhuset; 010-243 58 67

Jönköping

 • A6 Ögonklinik - Memira eyecenter; 036-860 20 30, 0766-77 77 67
 • Capio Medocular Ögonklinik; 036-291 47 10
 • Ögonkliniken Länssjukhuset Ryhov; 010-242 16 28

Nässjö

 • Ögonspecialisterna; 010-243 31 02

Tranås

 • Tranås ögonklinik

Värnamo

 • Eye Clinic; 010-244 18 00
 • Ögonmottagningen Värnamo sjukhus; 010-244 74 43

Kontakt med ögonvård – jourtid (vardagar 16:30-08:00 samt dygnet runt på helgdagar)

Vardagar kl. 16:30–20:00 samt helg kl. 09:00-20:00 har Ögonkliniken Länssjukhuset Ryhov jour i beredskap.

Jourläkare i Jönköping nås via Region Jönköpings läns växel.

Övrig tid, d.v.s. vardagar kl. 20:00-08:00 samt helg kl. 20:00-09:00 har Ögonkliniken Linköping jour i beredskap.

Jourläkare i Linköping nås via växeln Region Östergötland 010-103 00 00.

Plats för undersökning
Vardagar kl. 16:30–20:00 samt helg kl. 09:00–20:00, Kirurgisk vårdenhet B, Länssjukhuset Ryhov
Övrig jourtid; Ögonkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.

Fastställt: 2009-10-21

Reviderad: 2021-09-20

Giltigt till och med: 2023-09-20

Fastställt av: Medicinsk programgrupp ögon och primärvård

Ansvarig grupp: Ögon

Granskat av grupp: Ögon

Kontaktperson för innehåll:

Martin Malmerfors, Distriktsläkare, Bra Liv Rydaholm vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Uppdaterad: 2022-01-14
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv