Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Herpes zoster ophtalmicus

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Kan primärt handläggas inom Primärvården med remiss till
ögonläkare enligt nedan.

En viss andel av herpes zoster som engagerar nervus ophtalmicus får också ögonkomplikationer. Komplikationerna är huvudsakligen keratit, uveit och nedsatt korneal sensibilitet, som i sin tur kan ge upphov till kroniska kornealsår. Vid blåsor på nästippen är risken för ögonkomplikationer ökad.

Diagnostik och utredning

Symtom

Allmänna symtom är sjukdomskänsla dagarna innan utslagen debuterar. Smärta i området kring ögat, i pannan och i skalpen på samma sida. Gruppvisa blåsor och rodnad ses.

Undersökningsfynd

Rodnad hud med blåsor på övre ögonlocket, nästippen och upp i pannan. Eventuellt syns blandinjektion på bulben. Ibland finns engagemang av kornea, irit, sekundär tryckstegring och synnedsättning, detta ses dock sällan i det akuta stadiet.
Bild herpes zoster ophtalmicus (nytt fönster)Bilden visar rodnad i pannan och ögonlocken med ett flertal blåsor varav en del med krustor.

Behandling

Om patienten inte har några besvär från ögat och heller inga utslag på nästippen behöver inte remiss skickas till ögonläkare. Uppmana istället patienten att höra av sig om ögonbesvär tillstöter. Om det har gått mindre än 72 timmar sedan debuten av utslag - sätt in tablett Valaciklovir, 1 g x 3 i sju dagar.

Om patienten har utslag på nästippen/ögonlock, ögonrodnad, engagemang av kornea eller synnedsättning ska ögonjouren kontaktas per telefon. Ordinera Valaciclovir i samråd med ögonjouren (ibland vid längre anamnes än 72 h) i väntan på undersökning hos ögonläkare.

Sjukskrivning

Sjukskrivning behövs normalt inte.

Uppföljning

Uppföljning behövs normalt inte.

Fastställt: 2009-06-02

Reviderad: 2019-06-25

Giltigt till och med: 2021-06-25

Fastställt av: Medicinsk programgrupp ögon och primärvård

Ansvarig grupp: Ögon

Granskat av grupp: Ögon

Kontaktperson för innehåll:

Martin Malmerfors, Distriktsläkare, Bra Liv Rydaholm vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Kent Carlsson, Överläkare, Vårdval spec vård ögon, Privata vårdgivare

Uppdaterad: 2019-07-02
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv