Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Keratit

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Hanteras av ögonläkare. Vid misstanke om keratit – remiss till ögonläkare akut. Kontakta ögonmottagning så att patienten får en tid. Vad gäller keratit i samband med kontaktlinser se dokumentet Kontaktlinser.

Diagnostik och utredning

Symtom

Keratit är en infektion i hornhinnan vanligen orsakad av bakterier eller virus. Keratit hos kontaktlinsbärare kan vara mycket allvarlig med synnedsättning som följd.
Oftast är ena ögat påverkat. Symtomen är rodnad, skav och eventuellt värk. Symtom som ljuskänslighet, synnedsättning och tårflöde är vanligt.

Undersökningsfynd

Perikorneal kärlinjektion. Ibland ses grumling på hornhinnan och oftast ses ytligt sår på hornhinnan genom färgning. 
Bild dendritikakeratit (nytt fönster)
Typisk grenformad corneal epiteldefekt som färgats med fluorescein.

Bild ulcus cornea (nytt fönster)
Gråaktigt område centralt och nedåt på cornea. Nedtill framför iris ses en pusansamling i främre kammaren. Konjunktiva är generellt kraftigt rodnad och svullen.

Utredning

Kontrollera synskärpa, färga med fluorescein.

I anamnesen är uppgiften om eventuella kontaktlinser mycket viktig!

OBS! Använd inte ögondroppar som innehåller konserveringsmedel, eftersom eventuell odling då förstörs. Om möjligt undersök med mikroskop.

OBS! Undvik att sätta in antibiotika. Oftast får man negativa odlingsresultat från cornea och konjunktiva om antibiotika insatts innan odling.

Fastställt: 2009-06-02

Reviderad: 2019-06-25

Giltigt till och med: 2021-06-25

Fastställt av: Medicinsk programgrupp ögon och primärvård

Ansvarig grupp: Ögon

Granskat av grupp: Ögon

Kontaktperson för innehåll:

Martin Malmerfors, Distriktsläkare, Bra Liv Rydaholm vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Kent Carlsson, Överläkare, Vårdval spec vård ögon, Privata vårdgivare

Uppdaterad: 2019-07-02
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv