Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Kontaktlinser

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Vårdnivån varierar beroende på hur uttalade besvären är.
Primärvård, optiker eller ögonläkare.

Totalt sett ses få komplikationer av kontaktlinser, men ett litet antal får varje år svår infektiös keratit med synnedsättning som följd.

Diagnostik och utredning

Symtom

Söker patient för skav – fråga om patienten har kontaktlinser. Symtom kan vara rodnad, tårflöde, skav, ibland även värk och synnedsättning.

Undersökningsfynd

Rodnad, eventuell färgbarhet på kornea (OBS! använd inte ögondroppar som innehåller konserveringsmedel, eftersom eventuell odling då förstörs).

Utredning

Kontrollera synskärpa. Färga med fluorescein.

Åtgärd

Vid kontaktlinsbesvär – be patienten, redan vid telefonkontakt, att omedelbart ta ut linserna.

Är det mycket lindriga besvär efter att linserna tagits ut – be patienten att gå till sin optiker.

Vid fortsatt uttalade besvär eller vid undersökningsmässiga tecken på keratit akut remiss till ögonläkare.

Fastställt: 2009-06-02

Reviderad: 2019-06-25

Giltigt till och med: 2021-06-25

Fastställt av: Medicinsk programgrupp ögon och primärvård

Ansvarig grupp: Ögon

Granskat av grupp: Ögon

Kontaktperson för innehåll:

Martin Malmerfors, Distriktsläkare, Bra Liv Rydaholm vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Kent Carlsson, Överläkare, Vårdval spec vård ögon, Privata vårdgivare

Uppdaterad: 2019-07-02
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv