Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Remiss till och kontakt med ögonmottagning

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Receptförskrivning

Förnyelse av recept som förskrivits av ögonspecialist ( t ex ögondroppar mot förhöjt ögontryck, postoperativa tillstånd, irit etc) ska  hänvisas till ögonmottagning för att  undvika felaktigheter kring uppföljning och långtidsbehandling. Allmänläkaren bör alltså som regel undvika att förnya recept på  läkemedel som förskrivits av ögonläkare.

 

Akutremiss

Handläggning av ögonpatienter under jourtid.
 

Önskvärda remissuppgifter

Anamnes

 • Typ av besvär?
 • Plötslig eller långsam debut?
 • Hur länge? (ange i tid minuter, timmar, dagar, veckor, månader)
 • Besvär i ena eller båda ögonen?
 • Vid synnedsättning hos äldre – fråga efter metamorfopsi (bildförvrängning/krokseende).
 • Övriga sjukdomar (t ex funktionshinder, demens)
 • Behov av tolk? Språk?

Allmänstatus 

 • Är patienten påverkad?
 • Ljuskänslig?
 • Kniper patienten med ögat?
 • Tårflöde? 

Status synskärpa 

Har patienten glasögon för avståndsseende, prova synen med dessa.

Ögonstatus - beskriv höger och vänster öga var för sig

 • Syns rodnad?
 • Hur är färgbarheten?
 • Finns disighet?
 • Hur är pupillernas storlek?

Om möjligt - mät ögontryck

Vid hudtumörer i anslutning till öga (maligna eller symptomgivande benigin), eller chalazion ed operationsfrågeställning-skall foto läggas in i Picsara för att underlätta remissbedömningen.

Kontaktuppgifter

Kontakt och rådgivning:

Adresser och telefonnummer (begränsad läsbehörighet, nytt fönster)

Fastställt: 2009-06-02

Reviderad: 2019-06-25

Giltigt till och med: 2021-06-25

Fastställt av: Medicinsk programgrupp ögon och primärvård

Ansvarig grupp: Ögon

Granskat av grupp: Ögon

Kontaktperson för innehåll:

Martin Malmerfors, Distriktsläkare, Bra Liv Rydaholm vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Pär Kanulf, Konsult, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion

Uppdaterad: 2019-07-02
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv