Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Forskningsrapporter och postrar 2011

Förteckning över forskningsrapporter och postrar vid vetenskapliga konferenser. 

Forskningsrapporter

Anastassaki Köhler A, Hugoson A, Magnusson T. Clinical signs indicative of temporomandibular disorders in adults: changes over time and associated factors – a preliminary report. Odontologisk Riksstämma, Stockholm, 17-19 november 2011.

Bergendal B, Norderyd J. Inventering av patienter med ektodermal dysplasi inom specialisttandvården i Sverige. Odontologisk Riksstämma, Stockholm, 17–19 november 2011.

Bergendal B. Use of dental implants in rare disorders. 35th Annual Congress EPA, European Prosthodontic Association, Bern, Schweiz, 29 september–1 oktober 2011.

Brahm C-O, Lundgren J, Carlsson S G, Nilsson P, Corbeil J, Hägglin C. Dentists' views on fearful patients: Problems and promises. Odontologisk Riksstämma, Stockholm, 17–19 november 2011.

Frisk C, Osbeck IB, Norderyd J. Tandbehandling för barn och ungdomar under generell anestesi samordnat med övriga sjukvårdsinsatser – 25 års retrospektiv studie i Landstinget i Jönköpings län. Utvecklingskraft, Huskvarna,18–19 maj 2011.

Frisk F. Quality of Restorations and Periapical Status in Root Filled Teeth. IADR(International Association for Dental Research) San Diego, USA, 16-19 mars 2011.

Isaksson H, Alm A, Koch G, Birkhed D, Wendt L-K. Caries prevalence in 20 year old Swedish individuals in relation to their previous caries experience. 23rd Congress International Association of Paediatric Dentistry, IAPD, Aten, Grekland, 15–18 juni 2011.

Krogell A, Widahl AC. Munvård vid ALS, Amyotrofisk lateral skleros. Utvecklingskraft, Huskvarna, 18–19 maj 2011.

Magnusson A. Three-dimensional CT-evaluation of the skeletal changes after surgically assisted rapid maxillary expansion. A prospective longitudinal study - preliminary report. Odontologisk Riksstämma, Stockholm, 17–18 november 2011.

Mensah T, Garvald H, Grindefjord M, Robertsson A, Ullbro C. Kan mesiodenser resorberas? Odontologisk Riksstämma, Stockholm, 17–19 november 2011.

Mörner-Sérikoff E. Tandvårdsrädsla. Vårdbeteende och tandhälsa. Erfarenheter från sjukhustandvården i Jönköping. Odontologisk Riksstämma, Stockholm, 17–19 november 2011.

Nebel D, Bratthall G, Norderyd O, Nilsson BO. Estrogen receptor expression in healthy and diseased human gingiva. IADR, San Diego, USA, 16-19 mars 2011.

Sondell K, Slotte C, Nilsson P.A national web-based assurance system for oral implants. 14th meeting of the International College of Prosthodontics, ICP, Big Island of Hawaii, USA, 8–12 september 2011.

Wahlin Å. Jansson H, Åkerman S, Norderyd O. Prevalence of Periodontal Disease in the Southern Part of Sweden. IADR, San Diego, USA, 16-19 mars 2011.
 

Postrar

Bergendal B, Marcusson A. Strategies for living with facial disfigurement. Odontologisk Riksstämma, Stockholm, 2011. Swed Dent J 2011;35:220.
 
Bergendal B, McAllister A, Sjögreen L. Applications and results using the Nordic Orofacial Test - Screening protocol. Odontologisk Riksstämma, Stockholm, 2011. Swed Dent J 2011;35:219.
 
Nyberg J, Bergendal B. Strategies for living with facial disfigurement. 9th European Craniofacial Congress, Salzburg, Austria, 2011. 
 

Uppdaterad: 2019-01-16
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården