Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Subkonjunktival blödning

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Primärvård. Vid traumaanamnes remiss till ögonläkare samma dag.

Diagnostik och utredning

Symtom

Blödning på ögonvitan. Som regel spontan blödning som försvinner inom två veckor.

Undersökningsfynd

Subkonjunktival blödning som täcker hela (ovanligt) eller del av ögonvitan.
Bild subkonjunktival blödning (nytt fönster)

Utredning

Fråga efter trauma. Om blödningen kommit spontant vid enstaka tillfälle, behövs ingen utredning.
Vid återkommande blödningar bör man söka utlösande faktorer så som blodförtunnande medicin, hypertoni, blod- eller koagulationssjukdom.

Behandling

Spontant uppkomna fall behandlas ej.

Sjukskrivning

Sjukskrivning behövs inte.

Uppföljning

Uppföljning behövs normalt inte.

Fastställt: 2009-06-02

Reviderad: 2019-06-25

Giltigt till och med: 2021-06-25

Fastställt av: Medicinsk programgrupp ögon och primärvård

Ansvarig grupp: Ögon

Granskat av grupp: Ögon

Kontaktperson för innehåll:

Martin Malmerfors, Distriktsläkare, Bra Liv Rydaholm vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Kent Carlsson, Överläkare, Vårdval spec vård ögon, Privata vårdgivare

Uppdaterad: 2019-07-02
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv