Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Synstörning

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Symtom Snabbt debuterande synnedsättning, ett öga
Allmänt Med eller utan värk, skav, rodnad                           
Remiss till Ögonläkare
Diagnos/fråga Akut synnedsättning  
Kontrollera

Syn

 

Symtom Snabbt debuterande synbortfall ett öga, som varar sekunder till minuter och därefter normaliserad syn, hos äldre person
Remiss till Akutmottagning (medicin)
Diagnos/fråga Amaurosis fugax?
Kontrollera

Carotisstenos, förmaksflimmer? SR/CRP

 

Symtom Snabbt debuterande synnedsättning, båda ögonen 
Allmänt Ovanligt
Remiss till Ögonläkare (ring gärna och diskutera)  
Diagnos/fråga Akut synnedsättning
Kontrollera

Syn, neurologisk status, diabetes?

 

Symtom Långsamt debuterande synnedsättning, ett öga
Remiss till Ögonläkare
Diagnos/fråga Långsam synnedsättning ett öga           
Kontrollera Syn, ögontryck (om möjligt)

 

Symtom Långsamt debuterande synnedsättning båda ögonen, hos vuxna eller barn över åtta år
Hänvisa till Optiker

Kontrollera 

Syn        

 

Symtom Metamorfopsi (krokseende) och synnedsättning den senaste tiden
Remiss till Ögonläkare
Diagnos/fråga Våt makuladegeneration?                     
Kontrollera Syn

 

Symtom Synnedsättning hos patient med känd ögonsjukdom
Remiss till Ögonläkare
Diagnos/fråga Synnedsättning + aktuell ögondiagnos

 

Symtom Misstänkt temporalisarterit
Allmänt Eventuell behandling bör inte fördröjas av ögonkonsult
Kontrollera SR och CRP

 

Symtom Dubbelseende
Remiss till
  • Ögonläkare vid diplopi (dubbelseende)utan andra symtom
  • Akutmottagning (medicin) om diplopi och annan neurologisk påverkan eller kraftigt förhöjt blodtryck
Diagnos/fråga Diplopi + eventuellt annan diagnos
Kontrollera
  • Syn: ser patienten dubbelt även när
    ena ögat täcks?
  • Neurologisk status
  • Blodtryck
  • Blodsocker
  • SR och CRP

 

Symtom Synnedsättning hos barn under åtta år
Remiss till Ögonläkare

 

Symtom Svårare att se på nära håll hos vuxen
Hänvisa till Optiker                                
Kontrollera Syn

 

Fastställt: 2009-06-02

Reviderad: 2019-06-25

Giltigt till och med: 2021-06-25

Fastställt av: Medicinsk programgrupp ögon och primärvård

Ansvarig grupp: Ögon

Granskat av grupp: Ögon

Kontaktperson för innehåll:

Martin Malmerfors, Distriktsläkare, Bra Liv Rydaholm vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Kent Carlsson, Överläkare, Vårdval spec vård ögon, Privata vårdgivare

Uppdaterad: 2020-08-26
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv