Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Trikiasis

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Primärvård handlägger primärt. Remiss till ögonmottagning vid återkommande trikiasis.

Diagnostik och utredning

Symtom

Trikiasis innebär att ögonhår, cilie, enstaka eller flera växer i fel riktning eller på fel plats. Patienten upplever skav.

Undersökningsfynd

Ett eller flera cilier som ligger an mot bulben. Ofta ses konjunktival kärlinjektion i motsvarande område och även korneala erosioner om cilien skaver mot kornea.

Utredning

Har patienten blefarit eller entropion?

Prevention

Saknas.

Behandling

Enstaka cilier kan avlägsnas med pincett. Om det finns korneala erosioner ges recept på ögonsalva Fucithalmic, 1 x 2 i sex dagar. Vid återkommande trikiasis remitteras patienten till ögonmottaning.

Sjukskrivning

Ingen sjukskrivning behövs.

Uppföljning

Behövs normalt inte.

Fastställt: 2009-06-02

Reviderad: 2019-06-25

Giltigt till och med: 2021-06-25

Fastställt av: Medicinsk programgrupp ögon och primärvård

Ansvarig grupp: Ögon

Granskat av grupp: Ögon

Kontaktperson för innehåll:

Martin Malmerfors, Distriktsläkare, Bra Liv Rydaholm vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Kent Carlsson, Överläkare, Vårdval spec vård ögon, Privata vårdgivare

Uppdaterad: 2019-07-02
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv