Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Tårsäcksinflammation

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Primärvården handlägger primärt. Remiss till ögonläkare enligt riktlinjer nedan.

Diagnostik och utredning

Symtom

Tårsäcksinflammation (dakryocystit) beror på infektion i tårsäcken på grund av tårvägshinder. Symtombilden innefattar under några dagar ökande svullnad, rodnad, ömhet och värk strax medialt om ögat. Även tårflöde ses.

Undersökningsfynd

Medialt, ofta något nedåt, om ögat ses rodnad och ofta svullnad samt palpationsömhet. Vid palpation kan det tömma sig pus via tårpunkterna. Ibland kan rodnad och svullnad ses långt ut på undre ögonlocket.
Bild tårsäcksinflammation (nytt fönster)

Utredning

Är patienten allmänpåverkad? Feber?

Prevention

Vid recidiv bör utredning göras angående tårvägsstenos (remiss till ögonläkare).

Behandling

I första hand behandling med peroralt antibiotikum (lämpligen Heracillin). Vid tecken på abscess remitteras patienten till ögonmottagning för incision.

OBS! Spola inte tårvägarna.

Sjukskrivning

Beror på svårighetsgrad.

Uppföljning

Beror på svårighetsgrad.

Fastställt: 2009-06-02

Reviderad: 2019-06-25

Giltigt till och med: 2021-06-25

Fastställt av: Medicinsk programgrupp ögon och primärvård

Ansvarig grupp: Ögon

Granskat av grupp: Ögon

Kontaktperson för innehåll:

Martin Malmerfors, Distriktsläkare, Bra Liv Rydaholm vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Kent Carlsson, Överläkare, Vårdval spec vård ögon, Privata vårdgivare

Uppdaterad: 2019-07-02
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv