Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Tårvägsproblem

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Handläggning sker primärt inom Primärvården som kan remittera till Ögonläkare vid behov.

Diagnostik och utredning

Symtom

Tårvägsproblem kan vara medfödda eller förvärvade. Symtomet är tårflöde och orsaken kan vara försvårat avflöde, ökad tårbildning på grund av irritation eller felställt ögonlock. Genomgången Bells pares kan under lång tid (ibland permanent) ge tårflöde.

Undersökningsfynd

Tårflöde. Ibland syns inte mer.

Utredning

Har ögonlocken normal position? Tårvägsspolning utföres om möjlighet finns.

Behandling

För barn upp till drygt ett års ålder försvinner avflödeshindret som regel spontant.

För vuxna: vid kort anamnes - avvakta några månader. Vid konjunktivit behandlas patienten med antibiotika. Vid lång anamnes remitteras patienten till ögonläkare.

Sjukskrivning

Inte aktuellt.

Uppföljning

Vid kort anamnes behövs ingen uppföljning.

Fastställt: 2009-06-02

Reviderad: 2019-06-25

Giltigt till och med: 2021-06-25

Fastställt av: Medicinsk programgrupp ögon och primärvård

Ansvarig grupp: Ögon

Granskat av grupp: Ögon

Kontaktperson för innehåll:

Martin Malmerfors, Distriktsläkare, Bra Liv Rydaholm vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Kent Carlsson, Överläkare, Vårdval spec vård ögon, Privata vårdgivare

Uppdaterad: 2019-07-02
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv