Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Vagel och chalazion

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Handläggning sker primärt inom Primärvården. Remiss till ögonläkare enligt nedanstående.

Diagnostik och utredning

Symtom

Vagel (hordeolum) utgör en lokal inflammation i ögonlockets talgkörtlar. Debuterar ganska snabbt med spänningskänsla, rodnad och svullnad av ett ögonlock. Besvären är mest uttalade de två första dagarna och avtar sedan för att slutligen läka ut efter cirka tio dagar. Ibland kvarstår en liten kula (chalazion) efteråt, som oftast försvinner inom sex månader.

Undersökningsfynd

Vagel: Rodnat och svullet ögonlock initialt. Efter några dagar liten palpabel resistens.
Chalazion: Oöm resistens i ögonlocket som är fast i konsistensen och beroende av storleken syns den eventuellt som en uppdrivning. Ögonlockshuden i övrigt normal.
Bild yttre vagel (nytt fönster)
Bild chalazion (nytt fönster)

Utredning

Ingen.

Prevention

Återkommande vaglar kan orsakas av blefarit. I sådana fall kan behandling av blefarit minska risken för nya vaglar.

Behandling

Som regel behövs ingen behandling av en vagel. Om chalazion kvarstår sex månader eller mer, och är av betydande storlek, kan patienten remitteras till ögonklinik för operation. Om remiss skickas bör foto läggas in i Picsara för att underlätta remissbedömningen.

Sjukskrivning

Behövs inte.

Uppföljning

Behövs normalt inte. 

Fastställt: 2009-06-02

Reviderad: 2019-09-10

Giltigt till och med: 2021-09-10

Fastställt av: Medicinsk programgrupp ögon och primärvård

Ansvarig grupp: Ögon

Granskat av grupp: Ögon

Kontaktperson för innehåll:

Martin Malmerfors, Distriktsläkare, Bra Liv Rydaholm vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Kent Carlsson, Överläkare, Vårdval spec vård ögon, Privata vårdgivare

Uppdaterad: 2019-10-02
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv