Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Ögonskador

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Bulbkontusion/bulbperforation  

Allmänt

Mycket varierande undersökningsfynd.
Anamnes och undersökningsfynd behöver  
inte stå i tydlig relation till skadans
svårighetsgrad. Anamnesen är viktig.
Symtom Kan variera mycket
Vårdnivå Ögonläkare akut
Diagnos/fråga Bulbkontusion/bulbperforation?
Kontrollera Traumaanamnes, synFrämmande kropp, ytligt belägen 

Allmänt

Ytlig främmande kropp på perifera kornea.
Symtom Skav, tårflöde och ljuskänslighet
Bild främmande kropp kornea (nytt fönster)
Vårdnivå Primärvård
Åtgärd Lokalanestesi, torka bort den främmande kroppen med bomullspinne/främmande
kroppsinstrument.
Vid korneal erosion, ge ögonsalva Fucithalmic 1 x 2 i två dagar.
Kontrollera Syn
Sjukskrivning Nej

 

Främmande kropp, centralt belägen

Allmänt

Centralt belägen, svåravlägsnad perifer främmande kropp eller kvarvarande rostring
Bild främmande kropp konjunktiva
Vårdnivå       ÖgonläkareTraumatisk kornealerosion

Allmänt

Ytligt sår på hornhinnan på grund av lindrigt trauma, exempelvis finger i ögat.

OBS! Vanligt med spontana recidiv efter tidigare kornealerosion. Sådana recidivfall ska remitteras till ögonläkare.

Symtom

Skav, tårflöde och ljuskänslighet
Bild 1 kornealerosion (nytt fönster)
Bild 2 kornealerosion (nytt fönster)

Undersöknings-fynd

Färgbarhet på kornea utan andra förändringar.

OBS! Vid andra fynd än erosion ska patienten remitteras till ögonläkare.

Vårdnivå Primärvård
Åtgärd Ögonsalva Fucithalmic 1 x 4 i ett-två dygn. Förband under 1 dygn. Om inte specialförband för detta finns på mottagningen, gör följande: 1. Lägg en dubbelvikt steril kompress över det slutna skadade ögat. 2. Placera en enkel steril kompress över den dubbelvikta. 3. Fäst med tejp, undvik att tejpa  på själva ögonlockshuden

 


Kemisk skada

Allmänt

OBS! Skölj alltid först på olycksplatsen.


OBS! Lösningsmedel och olja brukar inte ge några skador. Myrsyra och starka baser innebär större risk för allvarlig skada. Cement- och betongpulver som är torrt eller nytillblandat fräter (leta efter främmande kropp).

Symtom Sveda, tårflöde och ljuskänslighet
Bild lutskada (nytt fönster)
Vårdnivå Primärvård/ögonläkare
Åtgärd Spolning i tjugo minuter. Ingen ytterligare åtgärd om cornea därefter är klar och konjunktiva inte är påfallande blek eller svullen.
Remiss till ögonläkare om hornhinnan är disig och/eller vid påfallande blek och eventuellt svullen konjunktiva.
Fluorvätesyra kan ge mycket allvarliga skador på slemhinnor, ögon och hud samt vid inandning toxiskt ödem. Inläggningsfall!Strålningsskada

Allmänt Svetsblänk, snöblindhet med mera
Symtom Oftast båda ögonen. Skav, smärta och ljuskänslighet timmar efter exponering för
UV-ljus (exempelvis elsvetsning utan ögonsskydd).
Vårdnivå Primärvård
Åtgärd Lokalanestesi
Eventuellt antibiotikasalva
Förband
Smärtstillande

 

Fastställt: 2009-06-02

Reviderad: 2019-06-25

Giltigt till och med: 2021-06-25

Fastställt av: Medicinsk programgrupp ögon och primärvård

Ansvarig grupp: Ögon

Granskat av grupp: Ögon

Kontaktperson för innehåll:

Martin Malmerfors, Distriktsläkare, Bra Liv Rydaholm vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Kent Carlsson, Överläkare, Vårdval spec vård ögon, Privata vårdgivare

Uppdaterad: 2019-07-02
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv