Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Överskottshud på ögonlocken (dermatochalazis; blefarochalazis)

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Primärvården bedömer primärt besvären. Vid behov kan hänvisning ske till privat vårdgivare (kosmetiska besvär) eller Ögonklinik (synfältspåverkan)

Diagnostik och utredning

Överskottshud på ögonlocken. Oftast övre ögonlocken. Med åldern minskad elasticitet i huden.

Symtom

I de flesta fall endast kosmetiska besvär. Sällan intertriginösa besvär.
Undantagsvis påverkan av synfältet.

Undersökningsfynd

Överskottshud av varierande grad övre och ibland även undre ögonlocken
Bild Överskottshud (nytt fönster)

Behandling

Operativ behandling kan ske via  privat vårdgivare (kosmetiska besvär).
Vid uttalade förändringar som ger påtagliga synfältsstörningar (skymmer stora delar av pupillen) remitteras till Ögonkliniken. Lämpligen bifogas foto av förändringarna tillsamman med remissen.

Fastställt: 2011-04-05

Reviderad: 2019-06-25

Giltigt till och med: 2021-06-25

Fastställt av: Medicinsk programgrupp ögon och primärvård

Ansvarig grupp: Ögon

Granskat av grupp: Ögon

Kontaktperson för innehåll:

Martin Malmerfors, Distriktsläkare, Bra Liv Rydaholm vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Pär Kanulf, Konsult, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion

Uppdaterad: 2019-07-02
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv