Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Smärtanalys

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Smärtanalys utgör grunden för en riktad smärtbehandling och för systematisk uppföljning av behandlingens effekt.

Diagnostik och utredning

Lokalisation

 • Var gör det ont? Vällokaliserad - diffus?
  Patienten beskriver själv med hjälp av smärtteckning.

Karaktär

 • Hur känns det? Djup eller ytlig?
  Patienten beskriver sin smärta. Ibland är det svårt att värdera smärttyp utifrån patientens beskrivning. Smärtteckning kan vara till hjälp.

Vanliga beskrivningar:

 • Nociceptiv smärta: skärande, molande, ömmande, stickande, bultande
 • Neuropatisk smärta: brännande, stickande, skärande, huggande

Intensitet

 • Hur ont gör det?
  VAS-skala eller smärtdagbok kan vara till hjälp.

Duration

 • Hur länge sitter den i?
  I vilka sammanhang uppträder den?
  Smärtdagbok kan vara till hjälp.

Vad påverkar smärtan?

 • Förvärrar? Lindrar?

Hur påverkas sömnen?

 • Förmågan till återhämtning

Påverkan på ADL

 • Aktivitetsanalys

Komplicerande faktorer

 • Till exempel tillstötande depression, arbetsplatskonflikt, familjebekymmer.

Vårdriktlinjer vid ont i ryggen, Frågeformulär om smärta

 Användbara instrument vid smärtanalys

Fastställt: 2009-10-26

Reviderad: 2019-03-27

Giltigt till och med: 2021-03-27

Fastställt av: Medicinsk programgrupp smärta och primärvård

Ansvarig grupp: Smärta

Granskat av grupp: Smärta

Kontaktperson för innehåll:

Elin Ambjörnsson, Distriktsläkare, Bra Liv Gnosjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Uppdaterad: 2020-05-20
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv