Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Svaga opioider

De svaga opioiderna påverkar samma receptorer som starka opioider. Därför ska dessa läkemedel inte ordineras samtidigt, eftersom en stark opioid då kan ge en sämre och mer oförutsägbar effekt.

Gruppen innehåll tre läkemedelssubstanser med lite olika verkningsmekanism och farmakokinetik.
Alla svaga opioider har ett terapeutiskt tak, dvs ökad dos ger mer biverkningar men ingen ökad effekt.

Tramadol

Tramadol 50-100 mg x 4 alternativt  Tramadol i retardform 100-200 mg x 2
Biverkningar: illamående , yrsel och förvirring.
Bör trappas in för att minska risken för biverkningar.
Enligt Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi bör tramadol inte användas till äldre.

Kodein

Metaboliseras till morfin i kroppen. Cirka 1/6 effekt av morfin. Det är dock ca 7 % av den kaukasiska befolkningen som inte kan metabolisera kodein och således inte erhåller någon smärtlindrande effekt. Finns i kombination med paracetamol (Citodon).
Enligt Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi bör kodein inte användas till äldre.

Buprenorfin plåster (Norspan)

Dyrare alternativ än kodein och tramadol. Subventioneras endast för patienter som provat men inte tolererat oxikodon eller morfin i låg dos, alternativt när dessa läkemedel bedömts som olämpliga (se FASS)
Främst avsedd för medelsvår till svår smärta (artros/artrit) hos äldre och inte aktuell vid cancerrelaterad smärta.
Bör startas på lägsta dos (5 mikrogram/timme).
Vid högre doser Norspan (20 mikrogram/timme) är låg dos av stark opioid ett bättre alternativ.

Biverkningar för svaga opioider

  • Tarmmotorik minskar. Kan leda till förstoppning.
  • Illamående.
  • Centralnervös påverkan. Tex förändringar i stämningsläge, kognitiva störningar, förvirringstillstånd och hallucinos. Äldre är känsligare än yngre. Dosjustering kan behöva göras.
  • Beroendeframkallande. Risken är liten vid rätt indikation och korrekt uppföljning.
Uppdaterad: 2021-03-12
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv