Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Remiss - Multimodal smärtrehabilitering

Rehabiliteringsmedicinska kliniken

Remissuppgifter:

  1. Tydlig frågeställning och diagnos.
  2. Beskrivning av smärtan.
  3. Beskrivning av eventuell psykisk ohälsa.
  4. Vilka insatser (farmakologiska/icke-farmakologiska) är gjorda på vårdcentralen? Vilken effekt?
  5. Sjukskrivning?
  6. Kort om arbete, livssituation.
  7. Kort om funktion/aktivitet.
  8. Genomförda utredningar?
  9. Aktuella mediciner.
  10. Patientens motivation.

Mer information

Detta är en fördjupning till Långvarig icke malign smärta

Uppdaterad: 2018-05-24
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv