Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Acne vulgaris

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Akne handläggs huvudsakligen i primärvård.
Remissfall:

 • Alla med nodulocystisk akne.
 • Måttlig till svår akne om otillräcklig effekt av högst två tremånaders behandlingsperioder med perorala antibiotika i kombination med lokalbehandling.
 • Akne med uttalad postinflammatorisk pigmentering eller ärrbildning.
 • Atypisk akne.

Under pågående utredning/behandling ansvarar hudkliniken för den aktuella diagnosen men inte för andra hudåkommor.

När patienten är avslutad på Hudkliniken men får recidiv ska ny kontakt tas med primärvården och behandlas enligt Faktadokumentet.

Diagnostik och utredning

Acne vulgaris, eller ungdomsfinnar, är en kronisk inflammation i och omkring hår- och talgkörtelapparatens utförsgång. Debut som regel i puberteten p.g.a. ökad produktion av androgener och tillståndet brukar vara mellan 5 – 10 år, ibland längre.
Observanda: Anabola steroider, systemiska steroider och ibland p-piller kan försämra akne.

Vid acne vulgaris ses

 • Komedoner, d.v.s. pormaskar både öppna (svarta) och slutna (vita)
 • Erytematösa papler och pustler
 • I svåra fall noduli, cystor och ärr

Differentialdiagnoser

 • Rosacea (telangiektasier och avsaknad av komedoner)
 • Seborroiskt eksem
 • Perioral dermatit (papler runt munnen)
 • Sycosis barbae (follikuliter i skäggbotten)
 • Milier
 • Stafylokockbölder

Prevention

Normal tvåltvätt är tillräcklig i de flesta fall. För mycket smink och feta hudvårdsprodukter bör undvikas. Man bör inte klämma på finnar eftersom inflammationen kan förvärras. För att dölja aknelesioner kan man rekommendera ett hudfärgat stift. Diet har inte någon påvisbar effekt vid akne.

Behandling

Acne vulgaris kan behandlas framgångsrikt hos samtliga, även om man inte kan räkna med en total utläkning. Förbättringen kommer långsamt och gradvis under 4 — 5 månader. Ibland ses en initial försämring. Det är mycket viktigt att sätta in behandlingen snabbt i svåra fall för att undvika bestående ärrbildning och psykiskt lidande. Tänk också på att mörkpigmenterad hud lättare får bestående hyperpigmentering och har en ökad benägenhet för keloidbildning. Behandlingen bör pågå så länge det föreligger en aktiv akne.

Sammanfattning av terapirekommendationer vid acne

  Mild Medelsvår Medelsvår - svår

Komedoacne
Bild som visar komedoacne.

Bild som visar omedoacne.

1. Adapalen
2. Azelainsyra

1. Adapalen
2. Bensoylperoxid kombinerad med Adapalen (Epiduo 0,1 %)

1. Adapalen
2. Bensoylperoxid kombinerad med Adapalen (Epiduo 0,3 %)

Papulopustulös acne

Bild som visar papulopustulösacne.

Bild som visar papulopustulösacne.

 

1. Bensoyl-peroxid alt Azelainsyra alt Adapalen. 1. Bensoylperoxid kombinerad med Adapalen (Epiduo 0,1 %)
2. Vid otillräcklig effekt: Bensoylperoxid kombinerad med Adapalen (Epiduo 0,3 %)
3. Bensoylperoxid kombinerad med Klindamycin (Duac) eller Tretinoin kombinerat med Klindamycin (Acnatac)
lokalt i högst 3 månader.
1. Peroral tetracyklin i tre månader i kombination med lokalbehandling.
2. Vid otillräcklig effekt eller besvärande ärrbildningstendens: Remiss till hudspecialist för värdering av isotretinoin behandling.

Nodulocystisk acne

Bild som visar nodulocystisk acne, panna.

Bild som visar nodulocystisk acne, kind

Bild som visar nodulocystisk acne, rygg.

1. Remiss till hudspecialist för värdering av isotretinoin behandling.
2.  Behandling som vid svår papulopustulös akne insättes i väntan på tid på hudmottagningen. 
   


Lokalbehandling

Alla patienter ska behandlas lokalt och hela det aknebenägna området ska behandlas.

 • Adapalene (t.ex. Differin, Epiduo)
  En retinoid som dels verkar komedolytiskt och dels har en antiinflammatorisk effekt. Rekommenderas som förstahandsval vid komedoakne. Solning kan förstärka irritation i huden när behandlingen påbörjas. Epiduo är en kombination av Adapalene och bensoylperoxid och finns med Adapalene i två olika koncentrationer 0,1 och 0,3 %. Börja i upptrappande dos. Om dessa medel appliceras separat (d.v.s. Differin och Basiron) bör det ena ges på morgonen och det andra på kvällen för att minska risken för hudbiverkningar. OBS! teratogen effekt av Adapalene. Information till fertila kvinnor.

 • Azelainsyra (t.ex. Finacea, Skinoren)
  Detta medel har både en antimikrobiell och en komedolytisk effekt. En fördel är att det inte är lika irriterande som bensoylperoxid och att det kan utan besvär användas på sommaren. Kräm är mindre uttorkande än gel. En nackdel är att effekten kommer långsammare än med de övriga lokalbehandlingsmedlen.
 • Bensoylperoxid (t.ex. Basiron AC, Basiron AC Wash, Epiduo, Duac)
  Bensoylperoxid kan köpas receptfritt och rekommenderas som förstahandsmedel vid papulopustulös akne. Det har antimikrobiell, antiinflammatorisk och en viss komedolytisk effekt. Till en början kan man se en lätt rodnad och torrhet. Undvik solexposition när man inleder behandlingen. En nackdel med preparatet är att textilier kan blekas. I kombination med antibiotika potentieras effekten och ev. resistensutveckling begränsas.
 • Klindamycin (t.ex. Dalacin, Duac, Acnatac)
  Klindamycin är ett antibiotika. Ska aldrig ges som monoterapi och högst tre månader i sträck på grund av risk för resistensutveckling. Därefter fortsatt lokalbehandling med valfritt preparat utan antibiotika. Duac är klindamycin i kombination med bensoylperoxid. Acnatac är klindamycin i kombination med tretinoin.
 • Tretinoin (Acnatac)
  Tretinoin enbart är ett avregistrerad A-vitaminsyra preparat som har en antiinflammatorisk effekt, men främst har en komedolytisk effekt. Är framför allt indicerad vid dominans av komedoner. Lokalirriterande med rodnad och fjällning initialt och vid solexposition. Finns i Acnatac i kombination med klindamycin för användning i 3 månader. OBS! teratogen effekt av Tretinoin. Information till fertila kvinnor. Biverkningar som torrhet av de lokala preparaten kan minskas om mjukgöranade kräm används paralellt, exempel Propyless.   

Peroral antibiotikabehandling

Vid svårare akne och vid medelsvår papulopustulös akne som inte reagerar tillfredsställande på enbart lokalbehandling är det motiverat att komplettera lokalbehandlingen med antibiotika peroralt.

Tetracykliner (t.ex. Tetralysal)
I första hand rekommenderas Tetralysal 300 mg 2 gånger dagligen. Behandlingstid utöver 3-4 månader anses inte ge ytterligare effekt men ökar risken för resistensutveckling. Antibiotikabehandling ska alltid kombineras med lokala medel som fortsättes efter avslutad tablettbehandling tills sjukdomen har läkt ut. Kvinnor skall informeras om att behandlingen inte skall fortgå vid ev. graviditet.

Det kan vara lämpligt att kontrollera den kliniska effekten efter 6-8 veckor. Försök att göra uppehåll med tetracyklinbehandlingen under sommaren, dels för att tillståndet då brukar förbättras, dels för att det finns en liten risk för fototoxiska reaktioner.

Enligt gällande riktlinjer bör annan behandling övervägas efter två behandlingsperioder. Se Vårdnivå och remiss.

Peroral isotretinoinbehandling (Isotretinoin)
Isotretinoin som är ett A-vitaminsyrederivat. Detta får förskrivas av hudspecialister och är lämpligt vid nodulocystisk akne för att förhindra vävnadsdestruktion och ärrbildning. Det är också indicerat om långvarig behandling med tetracykliner inte har någon påtaglig effekt. Det ska inte kombineras med lokalmedel för akne. Isotretinoin har mycket biverkningar, den allvarligaste är att det är teratogent. Medlet får inte kombineras med tetracykliner eller A-vitaminer.

Hormonell behandling (t.ex. Desolett, Diane, Yasmin)

Till kvinnor med långvarig och svårbehandlad papulopustulös acne med seborréinslag kan tilläggsbehandling med kombinerade p-piller med östrogenprofil vara lämpligt om p-piller i övrigt är önskvärt.

Fastställt: 2009-06-01

Reviderad: 2021-03-02

Giltigt till och med: 2023-03-02

Fastställt av: Medicinsk programgrupp Hud och primärvård

Ansvarig grupp: Hud

Granskat av grupp: Hud

Kontaktperson för innehåll:

Maria Dovrén, Överläkare, Hudkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Författare:

Maria Dovrén, Överläkare, Hudkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Uppdaterad: 2021-03-05
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv