Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Klåda

Klåda definieras som en önskan att klia sig. Vid många hudsjukdomar ingår klåda i sjukdomsbilden. Generaliserad klåda utan andra förändringar i huden är ofta ett diagnostiskt och behandlingsmässigt problem.

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Patienter med lokaliserad och generaliserad klåda bör primärt diagnostiseras, utredas och behandlas i primärvården. Vid vissa svåra klådtillstånd, till exempel uremisk klåda, kan ljusbehandling vara aktuell förutsatt att patienten kan medverka till detta. (Innerbär behandling stående i ljusbox 2-3 gånger per vecka upp till trettio behandlingar).

Patienter med en bakomliggande hudsjukdom som inte svarar på adekvat behandling kan remitteras till hudspecialist.

Under pågående utredning/behandling ansvarar hudkliniken för den aktuella diagnosen men inte för andra hudåkommor.

Efter avslutad utredning/behandling sker fortsatt receptförskrivning som regel i primärvården.

Diagnostik och utredning

Anamnes och status  - tänk på följande bakomliggande orsaker:

 • Hudåkommor som t.ex.: torr hud, atopiskt eksem, övriga eksem, skabb, bullös pemfigoid, urtikaria, lichen ruber.
  Eksem
  Infestationer i huden
  Urtikaria
 • Läkemedel: framförallt vid nyinsatta läkemedel eller dosökning.
 • Bakomliggande sjukdom: hyper- hypothyreos, uremi/dialyspatienter, kronisk leversjukdom, AIDS, anorexi, hematologiska sjukdomar. Avseende maligniteter riktad anamnesupptagning och utredning utifrån symtom och eventuella fynd.
 • Förslag på basal labutredning; blodstatus med diff, ferritin, sänka, kreatinin, ASAT, ALAT, ALP, LD, TSH.
 • Eventuella hudförändringar talande för bakomliggande sjukdom, palpation av lymfkörtelstationer och buk samt risptest för dermografism.

Senil klåda

50 % av individer > 70 år har besvär med klåda.

Lokaliserad klåda

 • Prurigo nodularis
 • Neurodermatit
 • Anal klåda - Klåda i vulva
 • Notalgia parestetika

Behandling

Mjukgörande krämer, lotioner kan gärna vara kylskåpskalla.
Sederande antihistamin till natten kan provas som symtomlindring. 
Grupp 2 - 3 steroid kan provas under begränsad tid.

Neurodermatit kan behandlas med stark kortison under hydrokolloidalt förband (Hydrocoll eller Duoderm) eller salvstrumpa (ZipZoc) med byte 1 gång per vecka i 1-3 veckor, därefter utglesning av kortisonapplikation men med kvarvarande ocklusion.

Riktlinjer från Läkemedelskommitten angående receptfria läkemedel

https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/Dokument/Evo/23ec2e30-d426-4326-9c20-4cda940d3f07

Fastställt: 2010-04-28

Reviderad: 2020-11-10

Giltigt till och med: 2022-11-10

Fastställt av: Medicinsk programgrupp hud och primärvård

Ansvarig grupp: Hud

Granskat av grupp: Hud

Kontaktperson för innehåll:

Maria Dovrén, Överläkare, Hudkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Författare:

Maria Dovrén, Överläkare, Hudkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Uppdaterad: 2021-03-05
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv