Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Vårtor

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Egenvård i de allra flesta fall. Patienten kan med fördel få hjälp av en sköterska på vårdcentralen eller vända sig till en fotvårdsspecialist.

  • Remiss till hudkliniken vid filiforma vårtor i ansiktet hos barn
  • Vid samtidig immunosuppression

Diagnostik och utredning

Diagnosen är klinisk och vållar sällan problem. Fotvårtor kan förväxlas med klavusbildningar. Man bör komma ihåg att immunsupprimerade patienter har ökad risk att utveckla skivepitelcancer varför långvariga verrukösa förändringar bör bedömas av hudspecialist.

Behandling

Rutinbehandling av varje vårta är inte nödvändig då 65 % läker spontant inom loppet av 2 år. Syftet med behandlingen är dels att minska ner hyperkeratosen och därigenom minska besvären av vårtan, dels genom att göra viruset mer synligt ”väcka” kroppens immunförsvar, så man gör sig av med vårtviruset och därmed vårtan/-orna. För att behandla bort vårtor krävs envishet. Patienten behandlar sig själv med vårtmedel från apoteket.

Behandlingen upprepas enligt anvisningar på aktuellt vårtmedel tills vårtan är helt borta. Det kan ta flera månader.

Vid belastningssmärtor ska förhårdnader runt vårtan filas eller skrapas ner och området sedan täckas med skavsårsplåster eller avlastningsring. Avlastning är viktig!

Fastställt: 2008-11-25

Reviderad: 2021-09-07

Giltigt till och med: 2023-09-07

Fastställt av: Medicinsk programgrupp hud och primärvård

Ansvarig grupp: Hud

Granskat av grupp: Hud

Kontaktperson för innehåll:

Maria Dovrén, Överläkare, Hudkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Författare:

Helena Wenger, Överläkare, Hudkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Uppdaterad: 2021-09-24
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv