Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Infestationer i huden

Huvudlöss

Orsakas av huvudlusen (pediculus capitis). Smittar huvudsakligen via direktkontakt. Tidvis epidemier bland barn på förskola/skola.

Symtom

Klåda i hårbotten, framförallt i nackregionen. Medför ibland eksem som kan impetiginiseras. Diagnostiseras genom direktpåvisning av lus eller lusägg (gnetter) eventuellt. med hjälp av luskam. Undersök fram för allt nackhåret och ögonfransar.

Behandling

På grund av ökande resistens rekommenderas idag medicintekniska lusmedel. Dessa bygger på bland annat silikonolja (dimetikon) eller växtoljor, till exempel Hedrin, Paranix och Linicin. Preparaten ska vara CE-godkända. Behandlingen upprepas efter en vecka. Viktigt med omsorgsfull och regelbunden luskamning. I epidemiförebyggande syfte rekommenderar Läkemedelsverket även att föräldrar luskammar barnen inför terminsstart, behandlar levande löss samt informerar skolan om påvisad lusinfestation.

Skabb

Vårdnivå och remiss

Primärvård. Vid tveksamhet om diagnos remiss till hudspecialist.

Diagnostik och utredning

Skabb orsakas av ett kvalster (Sarcoptes scabiei) som överförs via nära hudkontakt. Skabb lever i människans hud och ger synliga gångar med predilektionsställen på händerna och runt naveln samt hos män genitalt. Typiskt är generell, svår klåda (på grund av sensibilisering mot skabbprodukter). Papulovesikler som ofta blir sönderrivna med risk för impetiginisering. Misstänk skabb vid samtidig klåda hos flera medlemmar i familj eller grupp.

Skabbdjur bör påvisas hos åtminstone en individ i familj eller grupp före behandling. I slutet av gången finns skabbdjur (kan ses som en mörk prick som griper tag om spetsen på den nål man sprättar upp gången med).

Behandling

Disulfiram liniment (Tenutex) används enligt instruktioner i FASS. Om huden är svårt eksematiserad kan lokalbehandling med medelstark kortikosteroid ges några dagar före behandlingen mot skabb. Alla i hushållet och sängpartner skall behandlas samtidigt. Vid utbrott på dagis/skola är samarbete med BVC- eller skolsköterska centralt.
Viktigt att informera patienten om att klådan kan kvarstå flera veckor efter framgångsrik behandling. Lokal steroid kan dämpa klådan.

Innehåll på sidan:

Fastställt: 2011-06-01

Reviderad: 2019-10-15

Giltigt till och med: 2021-10-15

Fastställt av: Medicinsk programgrupp hud och primärvård

Ansvarig grupp: Hud

Granskat av grupp: Hud

Kontaktperson för innehåll:

Maria Dovrén, Överläkare, Hudkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Författare:

Anna Löwnertz, Överläkare, Hudkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Uppdaterad: 2019-10-23
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv