Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Virusorsakade infektioner

Hand, foot and mouth disease (höstblåsor)

Vårdnivå

Primärvård.

Diagnostik och utredning

Orsakas av coxsackie-virus. Förekommer i epidemier eller enstaka fall, mest hos barn före 10 års ålder. Ses som 1 - 3 mm stora vesikler på händer och fötter samt i munhålan. Ibland förekommer lätt feber, huvudvärk och katarrala symptom 1 - 2 dagar. Diagnosen är klinisk.

Behandling

Ingen. Symtomen försvinner spontant på 8 - 10 dagar.

Molluscum contaginosum

Vårdnivå

Primärvård.

Diagnostik och utredning

Orsakas av Poxvirus och sprids via kontaktsmitta. Mollusken utgörs av en hudfärgad, navlad papel. Ibland eksematisering kring mollusken. Vanligast hos atopiska barn. Kan också ses som sexuell smitta hos vuxna.

Behandling

Helst expektans, spontanläker, men kan ta flera år. Om mycket besvärligt eventuellt borttagande av den centrala vita kärnan efter bedövning med EMLA. Eksematisering behandlas som eksem.

Innehåll på sidan:

Fastställt: 2011-06-01

Reviderad: 2019-10-15

Giltigt till och med: 2021-10-15

Fastställt av: Medicinsk programgrupp hud och primärvård

Ansvarig grupp: Hud

Granskat av grupp: Hud

Kontaktperson för innehåll:

Maria Dovrén, Överläkare, Hudkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Författare:

Anna Löwnertz, Överläkare, Hudkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Uppdaterad: 2019-10-23
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv