Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Antibiotika vid nedsatt njurfunktion

Innehåll på sidan:

Behandling

Antibiotika och nedsatt njurfunktion

Renalt utsöndrande antibiotika bör doseras i relation till njurfunktionen. Detta gäller i första hand vid administrering av höga doser (parenteral antibiotika). Vid peroral behandling kan dosjustering behövas för till exempel kinoloner och trimetoprim/sulfa redan vid måttligt nedsatt njurfunktion. Vid grav njursvikt kan dosjustering även behövas för en del andra perorala antibiotika (se tabell nedan).

Peroral behandling
Antibiotika GFR >80 mL/min GFR 41-80 mL/min GFR 20-40 mL/min GFR <20 mL/min
Amoxicillin 500 mg X 3 500 mg X 3 500 mg X 3 500 mg X 2
Amoxicillin-klavulansyra 875/125 mg X 3 875/125 mg X 3 500/125 mg X 3 500/125 mg X 2
Cefadroxil 500 mg X 2 500 mg X 2 500 mg X 2 500 mg X 1*
Ceftibuten 400 mg X 1 400 mg X 1 200 mg X 1 100 mg X 1
Ciprofloxacin 500 mg X 2 500 mg X 2 500 mg X 1 500 mg X 1
Fenoximetylpenicillin 1 g X 3 1 g X 3 1 g X 3 0,5-1 g X 3
Flukloxacillin 1 g X 3 1 g X 3 1 g X 3 0,5-1 g X 3
Nitrofurantoin 50 mg X 3 50 mg X 3 Använd ej Använd ej
Trimetoprim 160 mg X 2 160 mg X 2 160 mg X 2 160 mg X 1
Trimetoprim-sulfa 160/800 mg X 2 160/800 mg X 2 80/400 mg X 2 Använd ej

Doxycyklin, erytromycin, metronidazol och klindamycin kan doseras i normaldos oberoende av njurfunktion. Pivmecillinam kan doseras oberoende av njurfunktion vid enstaka behandlingskur.
* Vid GFR <10 ml/min 500 mg var 36:e timme.

Parenteral behandling

Vid dialys kan antibiotikadoser behöva anpassas. Till hjälp finns en tabell utarbetad på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Fastställt: 2009-08-26

Reviderad: 2018-05-15

Giltigt till och med: 2020-05-15

Fastställt av: Medicinsk programgrupp: primärvård, infektion

Ansvarig grupp: Infektion och smittskydd

Granskat av grupp: Infektion och smittskydd

Kontaktperson för innehåll:

David Edenvik, Överläkare, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion

Författare:

Christina Grotte Olesund, Överläkare, Infektionskliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Caroline Kungsman, Apotekare, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service

Uppdaterad: 2019-09-04
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv