Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Ljumskbråck

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Remiss till kirurgen vid ljumskbråck hos:

  • Små barn och särskilt spädbarn, har ökad inlämningsrisk och rekommenderas därför alltid operation. Remitteras direkt.
  • Kvinnor har ökad inklämningsrisk och rekommenderas därför operation.
  • Alla patienter med konstaterat ljumskbråck och måttliga till uttalade symtom.
  • Misstanke om inklämt bråck – skickas akut.

Ingen remiss till kirurgen vid ljumskbråck hos:

  •  Vuxna män med konstaterat ljumskbråck men inga eller endast lindriga symtom av sitt bråck utan eget önskemål om operation.

Inklämningsrisken för symtomfattiga bråck är väldigt låg och är således inte i sig ett skäl för operation.

Remissen ska innehålla aktuellt status, hjärt-lungstatus, aktuella mediciner, information om tidigare operationer och sjukdomar samt patientens inställning till operation.

Diagnostik och utredning

Kliniskt diagnostiserade ljumskbråck (reponibel knuta i ljumsken) behöver inte verifieras med bilddiagnostik.

När anamnes och och status inte kan bekräfta ljumskbråckdiagnosen, t.ex. ljumsksmärta, men misstanke om ljumskbråck kvarstår rekommenderas distriksläkare remittera patienten till röntgen för ultraljud innan eventuell bedömning på kirurgmottagningen. Radiolog kan på samma remiss gå vidare i utredningen med herniografi om ultraljud inte ger diagnosen.

Differentialdiagnoser:

  • vid ljumskresistens: tumör som till exempel lymfom, lipom.
  • vid ljumsksmärta: höftledsartros, tendinit, diskbråck, neuralgi.

Behandling

Operation

De flesta operationerna utförs i narkos men spinalanestesi och lokalbedövning är alternativ. Ofta får opererade patienter nedsatt känsel i huden distalt om operationsområdet och en känsla av stramhet är också ganska vanlig. Ovanligare komplikationer är stora hematom, atrofisk/ischemisk orkit och kroniska smärttillstånd vilka kan vara mycket svårbehandlade. Recidivfrekvensen har sjunkit till cirka 3 % med moderna metoder. Den vanligaste operationstekniken är en öppen operation med nätinläggning. För kvinnor och män med bråckåterfall eller med bråck i båda ljumskarna opererar man med en titthålsteknik och nätinläggning.

Sjukskrivning

Postoperativ sjukskrivning i cirka 2 veckor (eventuellt kortare om fysiskt lätt arbete). Se socialstyrelsens anvisningar under ”bukväggsbråck”. 
Sjukskrivning vid ljumskbråck, femoralbråck och navelbråck, Socialstyrelsen, försäkringsmedicinskt beslutsunderlag (nytt fönster)

Uppföljning

Efter operation sker suturtagning i primärvården (distriktssköterska) efter 2 veckor. I övrigt ingen uppföljning.

Kvalitetsindikatorer

Svenskt Bråckregister (nytt fönster)

Fastställt: 2010-02-17

Reviderad: 2019-05-17

Giltigt till och med: 2021-05-17

Fastställt av: Medicinsk programgrupp kirurgi och primärvård

Ansvarig grupp: Kirurgi

Granskat av grupp: Kirurgi

Kontaktperson för innehåll:

Lennart Spång, Distriktsläkare, Aneby vårdcentral, Privata vårdgivare

Sarmad Hanna, Överläkare, Kirurgkliniken Jkp län, Kirurgisk vård

Författare:

Uppdaterad: 2019-05-22
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv