Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Reseprofylax

Fakta kliniskt kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal inom Landstinget i Jönköpings län.

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Resenären vänder sig till sin vårdcentral för information, vaccinationer och malariaprofylax i samband med utlandsresa. För vaccinationer och malariaprofylax som vårdcentralen inte kan erbjuda hänvisas till infektionskliniken.

Vaccination

Hjälpmedel inför reseprofylax kan vara lathunden "Vaccinationsöversikt" från Infektionskliniken Ryhov eller webbsidor kring vaccinationer. 
Vaccination som reseprofylax, översikt (begränsad läsbehörighet, Word, nytt fönster)

De medicinska riskerna för ohälsa i samband med utlandsresa ska värderas individuellt. Man tar då hänsyn till resenärens hälsotillstånd, resmål, vistelselängd och eventuellt riskbeteende avseende exponering för möjliga infektionsagens.

 1. En genomgång av vaccinationsskydd vid utlandsresa är alltid motiverad vid resor utanför EU-området, USA, Canada, Australien och Nya Zeeland då denna typ av resor oftast kräver ett skydd mot hepatit A. Alla individer bör ha ett fullgott vaccinationsskydd mot polio, difteri och stelkramp. I samband med utlandsresa bör vi därför passa på att förbättra ett bristande skydd mot dessa sjukdomar.
  Vaccinationsskydd vid utlandsresa
 2. Råd avseende turistdiarré är motiverat vid de flesta utlandsresor och speciellt till personer som av medicinska skäl har små marginaler att klara diarrésjukdomen med risk för akut vätskebrist.
  Turistdiarré
 3. Behovet av malariaskydd får värderas separat. Malariarisken är högst i tropiska Afrika (1-4% under tre veckors charterresa). En viss, men klart lägre, risk för malaria finns även i Syd- och Mellanamerika, på Indiska subkontinenten och i Sydostasien. 
  Malariaskydd
 4. För råd kring vaccination mot mässling, se
  Reseprofylax mot mässling (pdf, nytt fönster)

Kvalitetsindikatorer

 • Antal fall av hepatit A i Jönköpings län i samband med utlandsresa. Målvärde=0
 • Antal fall av malaria i Jönköpings län i samband med utlandsresa. Målvärde=0
 • Kvoten Hepatit A-vaccinationer utförda på vårdcentral/ infektionsmottagning.

Omvårdnad

Malaria

Rådgivning om myggnät, myggstift eller myggspray.

Broschyr kring allmänna råd inför utlandsresa finns utarbetad och kommer publiceras via Informationsavdelningen. 

Fastställt: 2009-08-26

Reviderad: 2015-06-01

Giltigt till och med: 2017-06-01

Fastställt av: Medicinsk programgrupp: primärvård, infektionskliniken

Ansvarig grupp: Infektion och smittskydd

Granskat av grupp: Infektion och smittskydd

Kontaktperson för innehåll:

David Tell, Distriktsläkare, Rosenhälsans vårdcentral Huskvarna, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Maj-Britt Hugosson, Sjuksköterska, Infektionskliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Johan Darelid, Överläkare, Infektionskliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Uppdaterad: 2018-09-12
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv