Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Vaccination mot humant papillomvirus (HPV)

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Humant papillomvirus (HPV) är världens vanligaste sexuellt överförda infektion och de allra flesta sexuellt aktiva, ovaccinerade män och kvinnor har någon gång haft en infektion med HPV. Nästan alla dessa infektioner läker ut spontant, men viruset kan också ge upphov till kondylom och livmoderhalscancer.

Från och med hösten 2010 infördes vaccination mot HPV i det allmänna vaccinationsprogrammet till flickor. Vaccinet Gardasil  ger omkring 70% skydd mot de HPV-stammar som ger livmoderhalscancer och ca 90% skydd mot kondylom. Flickorna, födda 1999 eller senare, vaccineras när de är 10-12 år, i årskurs 5 eller 6.

Flickor som inte vaccineras i det allmänna vaccinationsprogrammet, flickor födda 1993-1998, har erbjudits gratis vaccin under 2012-13. Under 2015-2016 kommer alla flickor födda 1997-1998 som fortfarande är ovaccinerade att erbjudas gratis HPV-vaccination via elevhälsan.

Kvinnor födda 1996 eller tidigare kan beställa tid för vaccination via sin vårdcentral (vaccinet, som är godkänt för kvinnor upp till och med 26 års ålder, kan förskrivas och ingår i  högkostnadsskyddet enl TLV beslut). Gardasil får ändrad begränsning, subventioneras nu för vaccination av unga kvinnor i åldrarna 13-26 år (TLV, nytt fönster).

Vaccination

I barnvaccinationsprogrammet ges HPV-vaccinet enligt ett tvådosschema i åldrarna 9-13 år (årskurs 5-6) med sex månaders intervall.

För äldre barn, vuxna och immunsupprimerade ges ett tredosschema av HPV-vaccinet med följande intervall:

  • Dos 1
  • Dos 2: 1-2 mån efter dos 1.
  • Dos 3: 4-5 månader efter dos 2.

Vaccinationen ges intramuskulärt i  deltoideusmuskeln i överarmen.

Prevention

Användandet av kondom ger ett visst skydd mot HPV och ger ju dessutom skydd mot andra sexuellt överförbara infektioner.

Kvinnor mellan 23 och 60 år kallas regelbundet till gynekologisk cellprovstagning för att man ska kunna upptäcka cellförändringar i god tid och behandla dessa. Även om man är vaccinerad är det viktigt att gå på dessa provtagningar då vaccinet inte ger ett fullständigt skydd.

Fastställt: 2010-11-24

Reviderad: 2017-12-19

Giltigt till och med: 2019-12-19

Fastställt av: Medicinsk programgrupp: primärvård, barn, infektionskliniken Ryhov

Ansvarig grupp: Infektion och smittskydd

Granskat av grupp: Infektion och smittskydd

Kontaktperson för innehåll:

David Edenvik, Överläkare, Infektionskliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Författare:

Uppdaterad: 2019-09-04
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv