Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Vaccination mot Tick Borne Encephalitis (TBE)

Indikation

Vaccination brukar rekommenderas till permanent- och sommarboende i riskområden och till personer som vistas mycket i skog och mark i områden med hög smittrisk och som ofta blir fästingbitna, se Epidemiologi nedan. Vaccinet skyddar endast mot TBE. Det skyddar inte mot en infektion orsakad av Borrelia-bakterien, som också överförs via fästingar och som ibland kan ge liknande symtom. Vanliga råd om hur man ska skydda sig mot fästingbett och hur man ska ta bort fästingar bör följas oavsett vaccination eller ej. Myggmedel ger inget skydd mot fästingbett.

Kontraindikationer

Barn under ett år ska inte vaccineras mot TBE. En person som fått en allvarlig (livshotande) reaktion mot en föregående dos ska inte vaccineras. Personer som har en svår allergi mot en vaccinkomponent (ägg, neomycin, gentamicin, formaldehyd eller protaminsulfat) ska inte heller vaccineras. Klinisk erfarenhet saknas för gravida och ammande kvinnor. Vaccinet ska därför ges till gravida endast i ytterst angelägna fall men anses vara okej att ge under amning (enligt vaccinationsguiden).

Genomförande

FSME-Immun Junior ges till barn till och med 15 års ålder och Encepur Barn ges till och med 11 års ålder. Till övriga ges FSME-Immun Vuxen respektive Encepur.

Ge som intramuskulär eller subkutan injektion. Vaccinet ska dock helst administreras intramuskulärt i överarmen (m. deltoideus) eller glutealt.

TBE-vaccination - så går vaccinationen till, 1177 Vårdguiden (nytt fönster)

Grundskyddet omfattar tre till fyra injektioner beroende på ålder. Vaccinationen bör påbörjas i god tid före fästingsäsongen. Andra dos ges efter en månad och för personer äldre än 50 år ges ytterligare en dos två månader senare. Alla åldrar ska sedan fylla på med nästa dos efter 9-12 månader.

Biverkningar

Efter vaccinationen kan det bli rött, ömt och svullet på injektionsstället. Några personer kan få lätt feber, diarré eller kräkning. Andra reaktioner är sällsynta.

Behov av revaccination

Den första påfyllnadsdosen ges efter 3 år. Därefter förlängs intervallen för påfyllnadsdoser till 5 år oavsett ålder förutsatt att risken för smitta kvarstår.

Epidemiologi

Riskområden i Sverige är framförallt södra ostkusten inklusive Stockholms skärgård samt Mälardalen. Smittan finns även i Vänerns skärgård och Bohuslän. I Jönköpings län har sporadiska fall förekommit kring Brandstorp och Habo samt i trakterna kring sjöarna Bunn och Ören. Personer som kommer att vistas inom våt- eller skogsområden i Finland (framförallt Åland), Baltikum eller Centraleuropa, till exempel ornitologer eller orienterare, brukar också rekommenderas vaccination. Fästingar är aktiva under vår, sommar och höst när temperaturen överstiger fem grader.

Innehåll på sidan:

Fastställt: 2011-12-01

Reviderad: 2018-06-13

Giltigt till och med: 2020-06-13

Fastställt av: Medicinsk programgrupp: primärvård, infektionskliniken, smittskyddsenheten

Ansvarig grupp: Infektion och smittskydd

Granskat av grupp: Infektion och smittskydd

Kontaktperson för innehåll:

David Edenvik, Överläkare, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion

Författare:

Malin Bengnér, Smittskyddsläkare, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion

Uppdaterad: 2020-12-02
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv