Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Vaccination mot varicella

Epidemiologi

Varicella är en av de mest smittsamma sjukdomarna vi känner till, och kan smitta från ett rum till ett annat. 97 procent av svenska tolvåringar har antikroppar mot vattkoppsvirus. Observera dock att immuniteten kan vara lägre hos individer uppvuxna i tropiska områden.

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Barn med sjukdomar, till exempel leukemi, som innebär hög risk för allvarliga varicella, samt deras syskon vaccineras av barnkliniken. Övriga som önskar vaccin kan vända sig till sin vårdcentral. Barn <1 år vaccineras av länets Barn- och Ungdomsmottagningar.

Indikation

Efter individuell bedömning kan vaccinet rekommenderas till barn med underliggande sjukdom som nedsätter immunförsvaret, till exempel maligna sjukdomar och kronisk njursjukdom. För att dessa barn inte ska smittas rekommenderas även vaccination av syskon och nära kamrater. Vaccination ingår inte i det nationella programmet för vaccinationer.

Vuxna som får varicella drabbas ofta en svårare sjukdomsbild än barn och en icke-immun vuxen bör därför erbjudas vaccin.

De allra flesta vuxna har dock haft varicella och är immuna. Bland dem som inte tror sig ha haft varicella har ändå >80% skyddande antikroppar och de har alltså haft en lindrig variant av sjukdomen. Antikroppsanalys behöver som regel inte göras inför vaccination. Om inga kontraindikationer finns kan vaccin ges till dem som så önskar.

Kontraindikationer

  • Akut sjukdom med feber.

  • Överkänslighet mot neomycin.

  • Graviditet, som även ska undvikas under en månad efter vaccinationen.

  • Nedsatt immunförsvar. Eftersom vattkoppsvaccin är ett levande vaccin är det därför kontraindicerat till kraftigt immunosupprimerade individer, så som patienter med akuta och kroniska leukemier, lymfom, övriga tillstånd som påverkar benmärgen eller lymfsystemet, immunosuppression pga hiv, cellulära immunbrister eller immunosuppressiv terapi, inklusive höga doser kortikosteroider.

Genomförande

Ett levande försvagat vaccin finns för närvarande tillgängligt, Varilrix. Skyddseffekten mot klinisk varicella är god, efter två doser troligen livslång.

Dosering:

För barn från 9 månaders ålder och vuxna: 0,5 ml injiceras subkutant. Två doser ges med minst 4 veckors intervall.

Biverkningar

Smärta och rodnad kring injektionsstället är mycket vanligt. Svullnad kring injektionsstället, feber och hudutslag är vanligt.

Fastställt: 2011-12-01

Reviderad: 2019-06-10

Giltigt till och med: 2021-06-10

Fastställt av: Medicinsk programgrupp infektion och smittskydd och primärvård

Ansvarig grupp: Infektion och smittskydd

Granskat av grupp: Infektion och smittskydd

Kontaktperson för innehåll:

David Edenvik, Överläkare, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion

Författare:

Uppdaterad: 2020-08-12
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv