Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Stöd för motiverande samtal kring riskbruk av alkohol

Du kan fråga:

Hur ser du på din alkoholkonsumtion?

Som utgångspunkt för samtalet kan du använda motivationsskalan 0-10. Varje intervall anger lämpligt fokus för samtalet.

Hur beredd är du att minska på din alkoholkonsumtion på en skala från 0 till 10?

Motivationsskala

Om patienten inte alls är beredd eller medveten om problemet

Intervall 0-3

Motivationsskala, intervall 0-3

Samtalsfokus:

Väcka intresset. Varför ska man minska på alkoholkonsumtionen.

Du kan fråga:

Känner du till hur alkoholen påverkar din hälsa? Förklara sambandet mellan den konsumtion patienten har och eventuella hälsoproblem.

Om patienten är ambivalent        

Intervall 4-7
Motivationsskala, intervall 4-7

Samtalsfokus:

Hitta lösningar på det som känns svårt.

Diskutera för- och nackdelar med fortsatt drickande respektive minskning.

  • Vad har alkohol för positiva sidor för dig?
  • Har du märkt några negativa effekter av alkohol?
  • Kan du se några positiva effekter om du minskar alkoholkonsumtionen?

Om patienten vill/tänker förändra sina vanor

Intervall 8-10

Motivationsskala, intervall 8-10

Samtalsfokus:

Hur gör man för att minska på bästa sätt?

Ge stöd åt patienten att sätta lagom höga och realistiska mål och utveckla en plan för att nå målet. Fokus ska vara på praktiska konkreta metoder och tillvägagångssätt. Dokumentera gärna patientens förändringsberedskap i journalen. Erbjud tid för uppföljning.

Mer information

Detta är en fördjupning till Levnadsvanor - Alkohol

Uppdaterad: 2018-05-23
Jesper Ekberg, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion