Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Uppmärksamma patienten på levnadsvanornas betydelse

För att uppmärksamma patienten på levnadsvanornas betydelse kan man behöva ställa frågor till patienten.

Dessa frågor ska fånga:

  • Veckovolym och intensivkonsumtion av alkohol
  • Cigaretter per dag och/eller snusdosor per vecka
  • Matpoäng (totalpoäng från de sju frågorna om matvanor)
  • Aktivitetsminuter (veckans vardagsmotion + fysiska träning i min x 2 = aktivitetsminuter)

Till hjälp finns ett samtalsunderlag om levnadsvanor. Inför planerade besök är det enklast att skicka formuläret hem till patienten. Patienten har då gott om tid att reflektera över frågorna och kan komma bättre förberedd till mottagningsbesöket. Formuläret kan även lämnas ut i receptionen, så att patienten kan fylla i formuläret till besöket. Frågeformuläret kan med fördel användas som utgångspunkt för samtalet med patienten och svaren används också för att dokumentera patientens levnadsvanor.

Ohälsosam levnadsvana

Matvanor

0–7 poäng har betydande ohälsosamma matvanor, medan de som har 15 poäng eller mer i stort sett följer kostråden.

Tobaksbruk

Allt tobaksbruk ses som en ohälsosam levnadsvana. Tobaksbruk definieras som dagligrökning/snusning. För gravida, ammande, personer som ska opereras, föräldrar och andra vårdnadshavare samt ungdomar under 18 år gäller även mer sporadisk rökning.

Otillräcklig fysisk aktivitet

Mindre än 150 minuter fysisk aktivitet i veckan på en måttlig intensitetsnivå, alternativt mindre än 75 minuter fysisk aktivitet per vecka på en hög intensitetsnivå.

Riskbruk av alkohol

Riskbruk av alkohol definieras som en konsumtion av mer än 9 glas per vecka för kvinnor eller mer än 14 glas per vecka för män, eller ett eller fler intensivdrickartillfällen (5 glas för män och 4 glas för kvinnor) per månad för både kvinnor och män. För gravida kvinnor definieras all alkoholkonsumtion som riskbruk.

Mer information

Detta är en fördjupning till Levnadsvanor

Uppdaterad: 2022-01-12
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv