Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Stöd för motiverande samtal kring otillräcklig fysisk aktivitet

För den som är inaktiv eller otillräckligt fysiskt aktiv och samtidigt är motiverad till förändring ges kort råd om att försöka komma i gång eller öka sin fysiska aktivitet. Du kan få en uppfattning om patientens förändringsbenägenhet genom de motivationsskalor, som finns i livsstilsformuläret. Börja med en låg daglig "dos", som patienten upplever som rimlig att klara. Rådgivning om fysisk aktivitet inom hälso- och sjukvården leder till ökad fysisk aktivitet (Evidensstyrka 1).

  • Ta reda på patientens inställning till fysisk aktivitet.
  • Försök skatta patientens motivation att öka sin fysiska aktivitet (se nedan).
  • Vid låg motivation - försök analysera orsakerna och lämna motivationshöjande informationsmaterial.
  • Om patienten är motiverad - ge kort råd om fysisk aktivitet och försök komma överens om lämplig aktivitetsform, mängd och mål.

Förstärk gärna stödet med Fysisk aktivitet på Recept (FaR®).

Kort motiverande samtal

Som utgångspunkt för samtalet kan du använda motivationsskalan 0-10 (nedan). Varje intervall anger lämpligt fokus för samtalet.

Motivationsskala

Hur intresserad är du av att komma i gång med fysisk aktivitet på en skala från 0 till 10? Alternativt: Hur intresserad är du av att öka din fysisk aktivitet?

Inte beredd

Intervall 0-3 
Motivationsskala, intervall 0-3

Samtalsfokus:

Väcka intresset. Varför fysisk aktivitet?

Den som befinner sig här på skalan är inte beredd och kan inte se några direkta vinster med fysisk aktivitet. Förklara sambandet mellan fysisk inaktivitet och den eventuella sjukdom patienten har.

Du kan fråga:

Känner du till hur fysisk aktivitet påverkar din hälsa...får jag berätta? Alternativt: Vad skulle kunna få dig att tänka på att bli mer aktiv?

Osäker

Intervall 4-7

Motivationsskala, intervall 4-7

Samtalsfokus:

Hitta lösningar på det som känns svårt.

Den som sätter sitt kryss här på skalan är osäker och känner antagligen oro för vissa typiska saker som har samband med att vara fysiskt aktiv. Hjälp till att hitta lösningar på det som känns svårt.

Du kan fråga:

Vad ser du för fördelar med att fortsätta vara inaktiv? Finns det någonting du skulle kunna vinna på att bli mer aktiv? Vad ser du för svårigheter med att bli mer aktiv? Finns det något som kan underlätta för dig att ......?

För den som inte är beredd eller osäker kanske ett informativt motivationshöjande verktyg (se nedan) kan stärka patientens motivation.

Beredd

Intervall 8-10

Motivationsskala, intervall 8-10

Samtalsfokus:

Hur gör man för att komma i gång?

Den som sätter krysset här är beredd att komma i gång ganska snart. Försök få patienten att sätta ett datum för när han eller hon kan komma i gång. Börja helst med en låg daglig "dos", som patienten klarar av. För den som bestämt sig kan kanske nedanstående verktyg var ett stöd.

Du kan fråga:

När kan du komma i gång? Skulle du vara beredd att sätta ett datum nu? Vad har du för tidigare erfarenheter av fysisk aktivitet? Vilken form av fysisk aktivitet skulle du helst föredra? Ensam eller tillsammans med andra? Det är viktigt att patienten själv är den som bestämmer om han eller hon vill öka sin aktivitet och även väljer form och dos för aktiviteten. Rådgivning baserad på teoribaserade metoder (exempelvis Motiverande samtal) förstärker effekten av rådgivning (Evidensstyrka 3).

Mer information

Detta är en fördjupning till Levnadsvanor - Fysisk aktivitet

Uppdaterad: 2018-05-23
Jesper Ekberg, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion